รัฐตอบแทนเงินอสม. 7 เดือน แถม “เที่ยวปันสุข” 2วัน1คืน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยต้องยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักแทบไม่ได้กลับบ้าน ซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้มีมาตรการต่างๆนานาออกมาเพื่อระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และบุคลากรที่ทำงานหนักที่สุดหนีไม่พ้น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมทั้งพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในทั่วประเทศ จากการทำงานและผลงานเป็นที่น่าพอใจทำให้ “ประเทศไทย” ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดนานติดต่อกันหลายสัปดาห์ ยกเว้นคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องได้รับการกักตัวและตรวจหาเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่จะพบกับบุคคลประเภทนี้ทุกวัน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีจึงได้สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พี่น้อง อสม.ด้วยโครงการต่างๆออกมาเป็นแพคเก็จ...

โควิดพ่นพิษ ปายหนี้ท่วม กระเทียมขายไม่ได้จี้รัฐอุ้ม

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ชาวอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอปาย เพื่อผ่านไปยังรัฐบาล ให้มาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาไม่สามารถจำหน่ายกระเทียม เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีกระเทียมตกค้างกว่า 2.6 ล้านกิโลกรัม ครวญเป็นหนี้ ธกส.ท่วม!

ผู้ตรวจ มท. เยี่ยมผู้ป่วย ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ผ่านมา นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย

เชียงใหม่แก้ยาเสพติด ในสถานประกอบการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบรับรองมาตรฐานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ มยส. ในสถานประกอบการ ให้แก่สถานประกอบการทั้ง 20 แห่ง เมื่อวันที่ผ่านมา...

ถ้ำลอด ค้าน! เก็บบัตร โวยนักเที่ยวหายเกลี้ยง

ราษฎรชาวบ้านถ้ำลอด หมู่ 1 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 200 ชีวิต เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรียกเก็บเงินค่าเข้าชมถ้ำน้ำลอด ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวหดหาย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้บริหารจัดการกันเองมากว่า 40 ปีและไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใด

รมช.เกษตรฯ ขึ้นเหนือ เปิดเวทีช่วยปมลำไย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เปิดสัมมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาลำไยตกต่ำ พร้อมอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์...

ประเมินผลชุมชน ใสสะอาด’ท้าทาย’

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวราพรรณ บุญวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม นายพิเศษ นันต๊ะหม่น​ นิติกรชำนาญการ​ และนายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม​ ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอาทร...

ศูนย์ฯจิตอาสา เร่งฟื้น คลองแม่ข่าใสสะอาด

คณะทำงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ...

ชาวชุมชน ‘ท่าโป่งแดง’ ถวายเทียน-กำจัดยุงลาย

ชาวบ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนท่าโป่งแดง และอสม. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน ณ อาคารอดีตสำนักงานของบริษัทบอมเบย์เบอร์มา ตั้งอยู่ติดท่าเรือบ้านท่าโป่งแดง ซึ่งได้มีการอนุรักษ์และบูรณะขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา นายบุญยิ่ง...

เทศบาลฯลำพูน มอบชุดนักเรียน

เมื่อวันที่ผ่านมา นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน มอบเครื่องแต่งกายนักเรียน อาทิ ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง รองเท้า ฯลฯ ให้กับเด็กที่ขาดแคลนเครื่องแต่งกายนักเรียน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ นักเรียนในชุมชนไก่แก้ว จำนวน 5 ราย , นักเรียนในชุมชนจามเทวี จำนวน...

Recent Posts