chiangmai night safari

รุกเปลี่ยนเกษตรกรเป็น ผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผย ว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เปิดมิติใหม่ในการผนึกกำลังร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยรายใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer...

“เชียงใหม่ยกระดับแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ข้าวชุมชนผ่านงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม”

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับ จังหวัด (chief of Operation) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ...

เชียงใหม่รุกหารือการเสนอโครงการภายใต้กรอบ นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

บางกอกแอร์เวย์สจัดโปรฯ กระตุ้นคนเที่ยวภาคเหนือ

บางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่นพิเศษ 3 เส้นทางบิน เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย พร้อมฟรีน้ำหนักสัมภาระ 40 กิโลกรัม เริ่มต้น 1,500 บาทต่อเที่ยว บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ออกโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ 3...

Smart Farm กับกฎบัตรสาขา เกษตรและอาหารปลอดภัย

สำนักงานกฎบัตรเชียงใหม่ได้มีการจัดอบรมโครงการฟาร์มนำร่องเกษตรและอาหารปลอดภัย ศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ณ ไร่ตะวันหวาน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด (KC Farm) นายมานพ ซ้อนผั้น ผู้จัดการ KC Farm...

ทุ่มงบพัฒนาถนน “แม่แฮ”เชียงใหม่ ให้ขนส่งพืชผลได้

ทช.ทุ่มงบ127ล้านบาท ใช้ซ่อมแซมถนน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ เชียงใหม่ หลังพื้นที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก อาจทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย เผยดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 23% คาดแล้วเสร็จก.ย.ปีหน้า นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้มีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แฮน้อย-บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม...

คลินิกแก้หนี้ได้ผล พบยอดNPLไม่เพิ่ม

ธปท.พอใจผลงานยา 2 ขนานของคลินิกแก้หนี้ คือให้สิทธิเลื่อนชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้จ่าย ทำให้ NPL ไม่เพิ่ม ลูกหนี้ไม่หลุดจากโครงการ และลูกหนี้ 72% มีภาระดอกเบี้ยลดลง นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย...

เอกชนเชียงใหม่เสนองบรัฐ ฟื้นกระตุ้น Local Economy

หอการค้าเชียงใหม่ ประเมินเศรษฐกิจปี 2563 เสียหายหนักรายได้มวลรวมลด 50 ของมูลค่าเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 1 แสนล้านบาท ทั้งผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม เสนอโครงการ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ลุย E-marketplace Platform จัดโหมโปรแกรมเทลดทั้งเมือง Chiang Mai Ultra Sale 2020...

SUN เปิดตัวน้องใหม่ “มันม่วงญี่ปุ่นเผา” บุกตลาด Ready to Eat

นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ธุรกิจหลายแห่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขอนามัย ความสะอาด ความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น “ซันสวีท” เร่งเดินตามแผนธุรกิจปี 2563 รุกขยายตลาดสินค้าพร้อมรับประทาน (Ready to eat) เพื่อสุขภาพ...

บสย. ร่วมแบ่งปัน ติดตั้ง “บสย. ตู้ปันสุข ” เพื่อชุมชน 11 แห่ง

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำเนินการติดตั้ง “บสย. ตู้ปันสุข” จำนวน 11 แห่ง ที่สำนักงานใหญ่ หน้าอาคารชาญอิสรระทาวเวอร์ 2 และบริเวณหน้าสำนักงานเขต บสย. ทั้ง 10 แห่ง

Recent Posts