ผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ      สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน...

MVP เดินหน้าโรดโชว์ที่เชียงใหม่ เสนอขายหุ้นให้นักลงทุน

  MVP เดินหน้าโรดโชว์เสนอขายหุ้นให้นักลงทุนชาวเชียงใหม่ ชูบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดงานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่เทรนด์ของประเทศกำลังมาแรง เตรียมขายหุ้นให้กับนักลงทุนจำนวน 70 ล้านหุ้น ในเร็วๆนี้ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP)จัดโรดโชว์เสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน...

ชวนมางานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณในงาน Lanna Expo 2018

งานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ วันที่22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ เวทีงานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ในงาน Lanna Expo 2018 ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน ด้วย คําแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2557 ในการบริหารราชการแผ่นดิน...

กลุ่มเทสโก้ เซ็น MOU กับกระทรวงพาณิชย์ เชื่อมศักยภาพค้าปลีกระดับโลก หนุนพัฒนาสินค้าเกษตรและเอสเอ็มอีไทยเต็มสูบ  เดินหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (คลิบ)

นาง อลิสัน ฮอร์เนอร์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเทสโก้ประจำทวีปเอเชีย ร่วมลงนาม MOU กับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตกลงร่วมมือในการพัฒนาสินค้าประเภทอาหารจากผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยจากเกษตรกรและธุรกิจเอสเอ็มอี บูรณาการกระบวนการสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเศรษฐกิจไทย โดยภายใต้ข้อตกลงนี้...

TEAMG โรดโชว์เสนอขายหุ้นที่เชียงใหม่(คลิบ)

TEAMG เดินหน้าโรดโชว์เสนอขายหุ้นที่เชียงใหม่ นำเสนอข้อมูลจุดเด่นทางด้านที่ปรึกษาแบบบูรณาการให้นักลงทุนมีความสนใจ ก่อนที่จะไปโรดโชว์ในต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้บริษัทเป็น 1 ในอาเซียน เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 180 ล้านหุ้นภายในเดือนกรกฏาคมนี้ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบบูรณาการ (Integrated Consulting) ในภูมิภาคอาเซียน จัดโรดโชว์นำเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนจังหวัดเชียงใหม่...

จัดหอการค้าแฟร์ 2018 จัดเต็มกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ครบวงจร

​หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ทุ่มสุดตัวจัดงานหอการค้าแฟร์ 2018 ภายใต้งาน Lanna Expo 2018 โดยยึดแนวทางการบูรณาการภาครัฐ ภาคการศึกษาแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในพื้นที่ตั้งเป้าเงินสะพัดในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ที่ 3 หอการค้า คาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานมากกว่า 250,000 คนตลอด 10 วัน และจะสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นกว่าการจัดงานในปีที่ผ่านมาอันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงกลางปีเชื่อมโยงภาคเหนือ เมื่อวันที่ 20...

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 จัด Lanna Expo 2018 กระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และนางสาวปราณปรียา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแถลงข่าวงาน “Lanna Expo 2018 “ ที่ nimman convention centerชั้น 5 โรงแรม U...

จัด Northern Thailand Food Valleyจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กิจกรรม Northern Thailand Food Valley พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กว่า 200 คูหา ในงาน Lanna Expo 2018 วันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรม...

บุญถาวร เชียงใหม่ จัดงาน “Designer Talk” เปิดมองมุมใหม่อย่างลงตัว เพื่อสถาปนิก และนักออกแบบรุ่นใหม่

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Designer Talk” เพื่อนักสถาปนิก และนักออกแบบ พร้อมชวนฟังเสวนาหัวข้อ "BIG HAPPENING แตกต่างอย่างทันสมัย มุมมองใหม่ที่ลงตัว” กับสถาปนิกชื่อดังที่จะมาพูดคุยในเรื่องดีไซน์อย่างใกล้ชิด เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ บุญถาวร เชียงใหม่ ทั้งนี้ภายในงาน "Designer Talk”...

บสย.ปลื้ม 6 ธนาคาร ปล่อยกู้ SMEs 1.4 แสนราย

บสย. และ 6 ธนาคารพันธมิตร หนุน SMEs รายย่อย 1.4 แสนรายเข้าถึงสินเชื่อ ปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ หลังค้ำฯวงเงินเต็มจำนวน 13,500 ล้านบาท เร่งเสนอโครงการใหม่ให้กระทรวงการคลังพิจารณา นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย. ได้ทำหนังสือไปยัง 6...

Recent Posts