บสย.ปิดยอดค้ำประกันสินเชื่อSMEs 6 เดือนทะลุเป้า 56,150 ล้านบาท

ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ บสย.รอบ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.2561) เป็นไปตามแผนงาน ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อทะลุเป้า 56,150 ล้านบาท  พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องตลอดครึ่งปีหลัง ผ่าน 2 โครงการใหม่ ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) วงเงิน 150,000 ล้านบาท และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย(Micro Entrepreneur)...

พัฒนาชุมชนแม่ออน เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านแม่รวม”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่รวม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่ การดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่รวม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ...

Recent Posts