chiangmai night safari

สวพส.เดินหน้าช่วยเกษตรกรบนพื้นที่สูง บูรณาการความร่วมมือ“แก้วิกฤติภัยแล้ง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เร่งแก้วิกฤติภัยแล้งบนพื้นที่สูงผ่าน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” มุ่งจัดทำฝายต้นน้ำ 5 แห่ง ถังเก็บน้ำและบ่อพวง 111 จุด และระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ 124,980 เมตร โดยจากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ดำเนินงานพบว่า มีเกษตรกรที่จะได้รับผลกว่า 296 ชุมชน ในพื้นที่ 424,936...

คนสันทรายร่วมใจ ประชาอาสาฟื้นป่า

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติสันทราย (น้ำออกรู) บ้านดอยน้อยพัฒนา ม.13 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน จัดกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้ โดยมีนางสุพิศ เถียรทิม...

คาราวานกาชาดไทย สู้ภัยโควิด เชียงใหม่

สภากาชาดไทย ปล่อยขบวนคาราวานสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 นำอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด ครั้งที่...

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ชื่นชมการทำงานของผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง เมื่อวันที่...

ซันสวีท สร้างพลังใจให้ชุมชน เติมข้าวโพดหวาน KC ใส่ตู้

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม โดยปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ต้องเผชิญกับความยากลำบากจำนวนมาก จึงร่วมกับหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ส่งมอบอาหารปลอดภัย ยังชุมชนรอบบริษัทฯ และสังคมโดยรวม เพื่อร่วมแบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 4 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.grad.mju.ac.th/apply ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค.2563 นี้เท่านั้น สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้-...

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมเปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดทั่วประเทศ

19 พฤษภาคม นี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมเปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ นายรณรงค์...

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการออกแบบ 3 มิติและขึ้นรูปชิ้นงาน

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจ THE BRICK FABLAB อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการออกแบบ 3 มิติและขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี 3D...

เพื่อนๆกลุ่มคนรักนายพลร่วมกับร้านกาแฟหอมละไม ป่าซาง จังหวัดลำพูนจัด “ตู้ปันสุข บริการด้วยใจ”

เพื่อนๆกลุ่มคนรักนายพลร่วมกับร้านกาแฟหอมละไม ป่าซาง จังหวัดลำพูนจัด "ตู้ปันสุข บริการด้วยใจ" คนไทยไม่ทิ้งกันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด - 19

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธิบรมราชาภิเษกรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยองค์การฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

Recent Posts