รองผู้ว่าฯชม.ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ โครงการเราชนะ One Stop Service

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการโครงการเราชนะ One Stop Service ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามได้กำชับให้มีการจัดจุดปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มาใช้บริการหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ...

ผู้ว่าฯชม.ติดตามความคืบหน้า โครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดี และได้คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% ก่อนที่จะทำการทบทวนปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับผลการขุดค้น โดยเน้นการนำเสนอให้เห็นคุณค่าของพื้นที่อย่างชัดเจน

ลองกานอยด์ จับมือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ดูแลเสริมผู้ที่มีอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อเรื้อรัง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จัดงานชะลอโรค ชะลอวัย "การบรรเทาอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ศ.ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ นายกสมาคมส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ นพ.บัญชา ใจตรง รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และพจ.ภาคภูมิ พิสุทธิวงษ์...

เชียงใหม่ซักซ้อมแนวทาง ใช้แอปพลิเคชัน CM-Chana

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้แอปพลิเคชัน CM-Chana เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของทุกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายวีระพันธ์...

เชียงใหม่เตรียมความพร้อม ทำฝายชะลอน้ำให้พื้นที่ป่า

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง...

สวพส. เผยเทคนิคการปลูกองุ่น”ไชน์ มัสแคท” ให้ไม่มีเมล็ดภายใต้ระบบปลูกโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดกิจกรรม "การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกองุ่น" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการปลูกองุ่นในระบบใหม่จากการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี สะดวกต่อการจัดการลดการใช้สารเคมีและความเสี่ยงด้านการตลาด

“งานวันดินโลก ปี 2563”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานวันดินโลก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive,...

ขนส่ง ชม. ออกตรวจเข้ม รถส่วนราชการ “ควันดำ”

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้ม "รถควันดำ" ในหน่วยงานราชการ ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เมื่อวันที่ผ่านมา นางวราภรณ์ วรพงศธร...

มส.เปิดเวทีแจง กฎหมายอุทยาน

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดเวทีสัญจรเปิดเสวนาสร้างการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ. ศ. 2562 ฉบับใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกภาคส่วนโดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้แนวคิด “คนสมดุลป่าสมบูรณ์” นายเกียรติศักดิ์ วังวล หน.อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ...

เศรษฐีใจบุญมอบ 5 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพ “ท่าศาลา”

เมื่อวันที่ผ่านมา นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท จากนางประดับ อารีราษฎร์ ราษฎรในตำบลท่าศาลา และครอบครัว เพื่อก่อสร้างอาคาร "ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี...

Recent Posts