chiangmai night safari

ชลประทาน​ลำพูน​ ประชุมติดตาม​ผลจัดการน้ำฤดู​แล้ง​ เพื่อให้​ทุก​พื้นที่​ได้รับ​น้ำอย่างเพียงพอ​

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ม.ค. 63 นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 ณ ที่ทำการฝายชลขันธ์พินิจ (ฝายแม่ปิงเก่า) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณฝายแม่ปิงเก่าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เทศบาลเมืองแม่เหียะปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 5

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ รุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมและกระชับความสัมพันธ์ก่อนเปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(ศูนย์รวมความสุขของคนสูงวัย) เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ รุ่นที่ 5 ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...

โลกโมฬี วัดเก่าแก่แห่งแดนล้านนา ขอพรพระนางจิรประภามหาเทวี เทพแห่งความรัก

วัดโลกโมฬี สร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่ปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.1910 สมัยพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงโปรดอาราธนาให้คณะของพระอุทุมพรบุปผมหาสวามีเจ้า เมืองเมาะตะมะ จำนวน 10 รูป มาสืบทอดพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ซึ่งคณะสงฆ์เหล่านั้นได้จำพรรษาที่วัดโลกโมฬี อันเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างเมือง

สวนสัตว์จัดเต็ม ...

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเอาใจเด็กๆ ต้อนรับวันตรุษจีน พาน้องๆ ลอดซุ้มมังกร เสริมสิริมงคล พร้อมแจกอั่งเปานำโชคสุดสนุกสนานคึกคัก วันนี้ (23 ม.ค.63) สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน...

โปรแกรม 3C ...

กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโปรแกรม Long Term Care (3C) รูปแบบสมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ หวังพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ...

เชิญเสวนา ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการเสวนาเรื่อง “ตำนานพระรอดหลวง และพระรอดมหาวันเมืองลำพูน” ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลาระหว่าง 13.00-16.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน "มหัศจรรย์ พระรอดมหาวันเมืองลำพูน"

ดันอีกสเต็ป! ...

"อนุทิน" เผยสารสกัดกัญชารักษาโรค ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เตรียมนำผลการศึกษาผลักดันกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด ตั้งเป้าปี 2563 เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านครอบคลุมทั่วประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล...

สหกรณ์ฯ ครูวุ่น ...

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายบำนาญ พร้อมสมาชิกผู้แทนอำเภอ 7 อำเภอ เข้ายื่นหนังสือ ขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัด พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 เพื่อให้ทบทวนแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราการจัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ชอบธรรม การพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ 2562 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน...

นายทุนเพียบ! กลืนม่อนแจ่ม

สืบเนื่องจากเมื่อห้วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ กอ.รมน. บูรณาการภายใต้ศูนย์พิทักษ์ป่า ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมทั้งตรวจสอบการถือครองที่ดินของรีสอร์ทในพื้นที่ดังกล่าวนั้น

“แม่งัด” วิกฤติ ...

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติ ภัยแล้งรับฝนทิ้งช่วง คาดว่าจะแล้งหนัก ขณะที่น้ำสำรองในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเหลือเพียงน้อยนิด เผยการบริหารจัดการน้ำจะส่งให้การอุปโภค-บริโภคเป็นอันดับแรก ย้ำต้องไม่ให้ประชาชนทั้งเชียงใหม่และลำพูนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ถัดมาเป็นน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำปิงตอนบน เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร งดทำนาปรังเนื่องจากน้ำมีไม่พอ ล่าสุดเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำตลอดลำน้ำแม่ปิงเชียงใหม่-ลำพูน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องจัดสรรน้ำ 2 จังหวัด

Recent Posts