เชียงใหม่ซักซ้อมแนวทาง ใช้แอปพลิเคชัน CM-Chana

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้แอปพลิเคชัน CM-Chana เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของทุกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายวีระพันธ์...

เชียงใหม่เตรียมความพร้อม ทำฝายชะลอน้ำให้พื้นที่ป่า

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง...

สวพส. เผยเทคนิคการปลูกองุ่น”ไชน์ มัสแคท” ให้ไม่มีเมล็ดภายใต้ระบบปลูกโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดกิจกรรม "การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกองุ่น" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการปลูกองุ่นในระบบใหม่จากการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี สะดวกต่อการจัดการลดการใช้สารเคมีและความเสี่ยงด้านการตลาด

“งานวันดินโลก ปี 2563”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานวันดินโลก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive,...

ขนส่ง ชม. ออกตรวจเข้ม รถส่วนราชการ “ควันดำ”

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้ม "รถควันดำ" ในหน่วยงานราชการ ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เมื่อวันที่ผ่านมา นางวราภรณ์ วรพงศธร...

มส.เปิดเวทีแจง กฎหมายอุทยาน

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดเวทีสัญจรเปิดเสวนาสร้างการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ. ศ. 2562 ฉบับใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกภาคส่วนโดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้แนวคิด “คนสมดุลป่าสมบูรณ์” นายเกียรติศักดิ์ วังวล หน.อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ...

เศรษฐีใจบุญมอบ 5 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพ “ท่าศาลา”

เมื่อวันที่ผ่านมา นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท จากนางประดับ อารีราษฎร์ ราษฎรในตำบลท่าศาลา และครอบครัว เพื่อก่อสร้างอาคาร "ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี...

“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เพิ่มความมั่นใจในการท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” (โควิด-19) พร้อมตรวจคัดกรองบุคลากรในหน่วยงานและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ...

องคมนตรีประชุมติดตามขับเคลื่อน งานของมูลนิธิโครงการหลวงที่ ชม.

องคมนตรีประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องกฎหมายและเหมาะสมตามหลักวิชาการ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมาณ ...

ประชุมคณะกรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ ประชุมคณะกรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาครั้งที่ ๒/๒๕๖๓...

Recent Posts