พิธียกเสาเอกอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมกีฬา มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ...

“กูรูเดวาอาชรัม” จัดพิธีนวราตรี ปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการ กลางลานท่าแพ ทุกศาสนาพร้อมใจร่วมสร้างสันติภาพ #เชียงใหม่

กูรูเดวาอาชรัม (ศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่) เตรียมจัดพิธีนวราตรี ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ กลางข่วงประตูท่าแพ ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลนวราตรีสัมพันธ์ศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อเพื่อสันติภาพ” ซึ่งเป็นเทศกาลบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ตามหลักความเชื่อความศรัทธาของศาสนาฮินดู

ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี!

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และสาขาฝาง ดำเนินการวันแรกของโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกัน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ...

จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

ประชาชนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่13ตุลาคม...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่องานทันตสาธารณสุขของประเทศ โดยทรงริเริ่มก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. ขึ้น ทำให้พสกนิกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้มีโอกาสรับการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้กำหนดวันที่ 21 ตุลาคม...

การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)...

เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งทำน้ำในคูเมืองกลับมาใสสะอาดอีกครั้งรับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2563 นี้

เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับนายพิสิษฐ์ ต้นกิตติรัตนากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ส จำกัด และนายนคร โยธาวงศ์ ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและเห็นถึงปัญหาปรากฎการณ์ยูโทรฟิคเคชั่น หรือสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินแพร่กระจายเหนือน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณแจ่งกะต้ำ จนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สิ่งมีชีวิตตาย

Recent Posts