องคมนตรีประชุมติดตามขับเคลื่อน งานของมูลนิธิโครงการหลวงที่ ชม.

องคมนตรีประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องกฎหมายและเหมาะสมตามหลักวิชาการ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมาณ ...

ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี!

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และสาขาฝาง ดำเนินการวันแรกของโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกัน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ...

จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

ประชาชนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่13ตุลาคม...

ขนส่ง ชม. ออกตรวจเข้ม รถส่วนราชการ “ควันดำ”

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้ม "รถควันดำ" ในหน่วยงานราชการ ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เมื่อวันที่ผ่านมา นางวราภรณ์ วรพงศธร...

เศรษฐีใจบุญมอบ 5 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพ “ท่าศาลา”

เมื่อวันที่ผ่านมา นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท จากนางประดับ อารีราษฎร์ ราษฎรในตำบลท่าศาลา และครอบครัว เพื่อก่อสร้างอาคาร "ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี...

มส.เปิดเวทีแจง กฎหมายอุทยาน

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดเวทีสัญจรเปิดเสวนาสร้างการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ. ศ. 2562 ฉบับใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกภาคส่วนโดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้แนวคิด “คนสมดุลป่าสมบูรณ์” นายเกียรติศักดิ์ วังวล หน.อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ...

เชียงใหม่ซักซ้อมแนวทาง ใช้แอปพลิเคชัน CM-Chana

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้แอปพลิเคชัน CM-Chana เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของทุกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายวีระพันธ์...

เชียงใหม่เตรียมความพร้อม ทำฝายชะลอน้ำให้พื้นที่ป่า

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง...

ยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่

เกษตรเชียงใหม่ชูโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดพัฒนาภาคการเกษตร ผลักดันให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนเกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในพื้นที่อำเภอสารภีโดยนางนันทิยา...

รองผู้ว่าฯชม.ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ โครงการเราชนะ One Stop Service

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการโครงการเราชนะ One Stop Service ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามได้กำชับให้มีการจัดจุดปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มาใช้บริการหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ...

Recent Posts