มส.เปิดเวทีแจง กฎหมายอุทยาน

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดเวทีสัญจรเปิดเสวนาสร้างการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ. ศ. 2562 ฉบับใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกภาคส่วนโดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้แนวคิด “คนสมดุลป่าสมบูรณ์” นายเกียรติศักดิ์ วังวล หน.อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ...

เศรษฐีใจบุญมอบ 5 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพ “ท่าศาลา”

เมื่อวันที่ผ่านมา นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท จากนางประดับ อารีราษฎร์ ราษฎรในตำบลท่าศาลา และครอบครัว เพื่อก่อสร้างอาคาร "ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี...

“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เพิ่มความมั่นใจในการท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” (โควิด-19) พร้อมตรวจคัดกรองบุคลากรในหน่วยงานและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ...

องคมนตรีประชุมติดตามขับเคลื่อน งานของมูลนิธิโครงการหลวงที่ ชม.

องคมนตรีประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องกฎหมายและเหมาะสมตามหลักวิชาการ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมาณ ...

ประชุมคณะกรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ ประชุมคณะกรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาครั้งที่ ๒/๒๕๖๓...

ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย

BOTANIC FESTIVAL 2021 ปีนี้! จะจัดขึ้นในหัวข้อ “จุดประกายใฝ่รู้…สู่พฤกษา”...

งานประจำปี ที่ #องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลินเพลิน พร้อมกับความประทับใจในบรรยายกาศท่ามกลางธรรมชาติระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00...

“ท่าช้าง คาเฟ่” บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร้านท่าช้าง คาเฟ่ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563...

กรมโยธาฯ เปิดเวที ฟังเสียงร่างผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 4 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 4 โดยมีบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

อส.สู้โควิด พิชิตไฟป่า

นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน นำกำลังพล อาสารักษาดินแดนในสังกัด ออกกำลังทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงต้านทานโรคโควิดและฝึกรับมือไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน...

Recent Posts