การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)...

เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งทำน้ำในคูเมืองกลับมาใสสะอาดอีกครั้งรับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2563 นี้

เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับนายพิสิษฐ์ ต้นกิตติรัตนากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ส จำกัด และนายนคร โยธาวงศ์ ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและเห็นถึงปัญหาปรากฎการณ์ยูโทรฟิคเคชั่น หรือสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินแพร่กระจายเหนือน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณแจ่งกะต้ำ จนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สิ่งมีชีวิตตาย

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป และร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะขึ้นเหนือเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสร้างสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะขึ้นเหนือเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสร้างสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั่น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสร้างสรรค์จากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนำทีมโดยคุณวันเพ็ญ ...

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมโครงการ “Robinson Lingerie Sharing” เพื่อผู้หญิงหลังกำแพงสูง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ นำโดย คุณพนิตนันท์ มั่นทน รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ...

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน...

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ...

Recent Posts