Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนชาวนางดปลูกข้าวรอบ3 หวั่นหน้าแล้งเสี่ยงเสียหาย 100%

กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัด งดปลูกข้าวรอบที่ 3 (นาปรังรอบที่ 2) เนื่องจากปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อยทำให้บางพื้นที่มีสภาพแล้งถึงแล้งจัด อาจส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ 14 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ...

ขนส่งเชียงใหม่ปูพรม! ตั้งจุดตรวจเข้มควันดำ

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยเข้มงวดการตรวจสภาพรถบรรทุก และรถโดยสาร ณ สำนักงาน และสำนักงานขนส่งสาขา ทั้ง 3 แห่ง ตามมาตรการการตรวจสภาพรถที่กำหนดไว้ รวมทั้งออกตั้งจุดตรวจควันดำของรถโดยสาร และรถบรรทุกบนถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผลิตน้ำดื่ม “เสน่ห์จันทร์”

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากการให้ความสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าและน้ำ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้มากที่สุด มหาวิทยาลัยจึงได้สำรวจแหล่งน้ำจากแหล่งต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวจากการใช้น้ำประปา เพียงอย่างเดียว ซึ่งภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนได้บริหารจัดการการเก็บกักน้ำจากน้ำผิวดินในอ่างน้ำธรรมชาติ คืออ่างราชภัฏ และได้ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบจากแม่น้ำปายเพื่อนำมาเก็บกักในบ่อพักน้ำ แล้วปล่อยน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปา และปล่อยลงอ่างน้ำปายซึ่งเป็นอ่างน้ำธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่ง โดยระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาถือเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

วัฒโนทัยพายัพ ติวเข้มลูกศิษย์ จัดค่ายคณิตฯ “FUN MATH” มุ่งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) กับกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ “FUN MATH” โดยมี นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่...

ยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่

เกษตรเชียงใหม่ชูโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดพัฒนาภาคการเกษตร ผลักดันให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนเกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในพื้นที่อำเภอสารภีโดยนางนันทิยา...

กรมฝนหลวงดับไฟป่าเชียงใหม่ และพร้อมให้การช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตรขาดน้ำอุปโภค-บริโภค

นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานขอความร่วมมือการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ ในภารกิจดับไฟป่า ซึ่งเป็นการทำงานลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในภารกิจตักน้ำดับไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน บริเวณอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือระหว่างเวลา 11.00...

ศปถ.ชม.ประกาศให้การสวมหมวก นิรภัย 100% เป็นวาระของจังหวัด

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระของจังหวัด ปี พ.ศ. 2564 หวังลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ...

รองผู้ว่าฯชม.ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ โครงการเราชนะ One Stop Service

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการโครงการเราชนะ One Stop Service ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามได้กำชับให้มีการจัดจุดปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มาใช้บริการหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ...

ผู้ว่าฯชม.ติดตามความคืบหน้า โครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดี และได้คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% ก่อนที่จะทำการทบทวนปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับผลการขุดค้น โดยเน้นการนำเสนอให้เห็นคุณค่าของพื้นที่อย่างชัดเจน

ลองกานอยด์ จับมือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ดูแลเสริมผู้ที่มีอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อเรื้อรัง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จัดงานชะลอโรค ชะลอวัย "การบรรเทาอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ศ.ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ นายกสมาคมส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ นพ.บัญชา ใจตรง รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และพจ.ภาคภูมิ พิสุทธิวงษ์...

Recent Posts