มุ่งยกระดับ คลัสเตอร์ผึ้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีทักษะการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการผ่าน 2 เครื่องมือสำคัญ ประกอบด้วย เครื่องมือในเชิงพื้นที่ผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในเชิงพื้นที่เข้มแข็งฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ 11,879 กิจการ และเครื่องมือในเชิงธุรกิจผ่านการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ จำนวน 103 กลุ่ม โดยตั้งเป้าปี 2564 ปั้น 29 คลัสเตอร์ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน...

คปภ.เร่งเยียวยา 5 ศพ ปิคอัพคว่ำอินทนนท์

จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฆฐ 3307 กรุงเทพมหานคร เสียหลักพลิกคว่ำ บริเวณทางโค้งกิโลมตรที่ 31 จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิต คือ นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธนี...

เมืองเดินได้..เมืองเดินดี คน ชม.ร่วมร่างภาพอนาคต นำร่องท่าแพ-ศูนย์กลาง ศก.

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคีพัฒนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม “เชียงใหม่: เมืองเดินได้-เมืองเดินดี” ครั้งที่ 2 พื้นที่นำร่องถนนราชดำเนินและถนนท่าแพ ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่และย่านท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศ มุ่งสู่ภาพอนาคต “เมืองศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ที่ผสานความเข้มข้นขององค์ความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ รวมถึงทางเดินริมน้ำ แหล่งบริการด้านสุขภาพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน”...

อบรม

อบรม……………นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประจำปี 2563 หลักสูตรการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมมือให้กับกลุ่มแม่บ้านในตำบลสันผักหวาน

โปลิฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โปลิฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…………….อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 “โควตาเรียนฟรี&โควตา 2,000 บาท,...

สกู๊ป…..ดร.จัดใหญ่ มหกรรมวิทย์ฯ 2563

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชวนเที่ยวบูธ สดร. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตื่นตากับ 20 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าสนใจ ชูไฮไลท์ “The Great...

ครม.ให้อีก 2 ปีต่ออายุต่างด้าวไม่ต้องกลับบ้าน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ให้คนต่างด้าว MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี โดยไม่ต้องกลับประเทศ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้ง นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว...

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จับมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st

จากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง    ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรมทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศชะลอตัวและหยุดชะงัก

ฟันสวยยิ้มใส

ฟันสวยยิ้มใส……….ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ และโครงการปันรักสู่ชุมชนชายขอบ ในความร่วมมือของ เทศบาลเมืองแม่เหียะ มูลนิธิร่มพระคุณเชียงใหม่ คอลเกต-ปาล์มโอลีฟประเทศไทย และ iserve dental care นำการรักษาและดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ...

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา……..คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิชิน โสภณพนิช เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 30 ทุน โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ...

Recent Posts