chiangmai night safari

สมทบทุนผู้ป่วยโควิดฯ

สมทบทุนผู้ป่วยโควิดฯ……………ชมรมสตรีสัมพันธ์ไทยเชื้อสายจีน จังหวัดเชียงใหม่ ร้านทองจารุวัฒน์ ศิราณี เลิศปัญญาทรัพย์ สุมาลี จางกิจเจริญ และ อมร ชีวินจิตเจริญ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช....

น้ำใจดับไฟป่า

น้ำใจดับไฟป่า…………….หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันรวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หลังเกิดวิกฤติการณ์ไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ฯ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ผ่านมา

พ่นยาฆ่าไวรัสฯ

พ่นยาฆ่าไวรัสฯ…………..วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรถ HORUS Airbrush Car ณ บริเวณถนนหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมี อมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ...

บิ๊กคลีนนิ่งสู้โควิด

บิ๊กคลีนนิ่งสู้โควิด…………มณฑลทหารบกที่ 33 กองพลทหารราบที่ 7 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพล ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และผู้ประกอบการตลาดหนองหอย ร่วมกันจัดกิจกรรม "รณรงค์ตลาดสะอาด...

กองบิน 41 แจกหน้ากาก

กองบิน 41 แจกหน้ากาก……………..กองบิน 41 นำโดย นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 , หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 และเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน 41...

มอบหน้ากากอนามัย

มอบหน้ากากอนามัย………………มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้น จากการสนับสนุนกิจกรรม มช. จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ให้แก่ นายแพทย์ศิริพจน์...

มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์

ตุลา พัฒโนทัย ผู้จัดการภาคการขาย 5 เป็นตัวแทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน...

ไทยเบฟฯมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตุลา พัฒโนทัย ผู้จัดการภาคการขาย 5 เป็นตัวแทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19โดยมีศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ....

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน จัด Demo Day โชว์ผลงานแผนธุรกิจส่งท้าย เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพด้านอาหารและการเกษตรรูปแบบใหม่สู่ตลาด

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) จัด Demo Day โชว์ผลงานแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมกิจกรรม Startup Pitching...

สวนสัตว์ จัดงานใหญ่ กิจกรรมวันช้างไทย 63

ตามมติของคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทย

Recent Posts