เปิดหน่วย SCTU

เปิดหน่วย SCTU…………..ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ให้บริการทดสอบอาหาร หรือชิมอาหารเพื่อช่วยให้ทราบความพึงพอใจ และความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุต่อนวัตกรรมอาหาร โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ...

เปิดนิทรรศการ

เปิดนิทรรศการ……………สมาคมวัฒนหัตศิลป์ล้านนา ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการ Koyori Project 2020 “โครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการ เสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่สู่การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” โอกาสนี้มี ฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น...

ต้อนรับแพทย์ใหม่

ต้อนรับแพทย์ใหม่…………..นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ พญ.นาถฤดี พรินทรากูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป และอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ในโอกาสเข้าเป็นแพทย์ใหม่ของโรงพยาบาลลานนา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลานนา ให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ…………..อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โอกาสนี้ สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับ...

น้อมรำลึก

น้อมรำลึก…………..ประชา มนตรีสถิตกุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านแอโก๋-แสนคำลือ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน นำชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่แดง อ.ปางมะผ้า ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านแอโก๋-แสนคำลือ เมื่อวันที่ผ่านมา

บริจาคเงิน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ และครอบครัวผู้บริหารระดับสูง โดยคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ และคุณยุพิน ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อโครงการปรับปรุง อาคารผู้ป่วยสุจิณโณ จำนวน...

ผ่านอบรม PPPs…

สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ รับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย(PPPs for SAT) รุ่นที่ 1 จาก ดร.เสรี นนทสูติ ผู้อำนวยการหลักสูตร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ที่ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ...

ส่งมอบหน้าที่

ส่งมอบหน้าที่……………..ดำรงค์ องอาจ อดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบงานในหน้าที่นายกสมาคมฯ และการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับ พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมฯ คนใหม่ และคณะกรรมการบริหารฯ...

ทัวร์จำลอง

ทัวร์จำลอง…………..สุรินทร์ ร่วมคำ หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรนำ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ระดับ ปวส.2 เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในโครงการทัวร์จำลอง สุโขทัย...

วิ่งเทรลอินทนนท์

วิ่งเทรลอินทนนท์…………..ณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วย วีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการการแข่งขันวิ่งเทรลจังหวัดเชียงใหม่ รายการ Thailand...

Recent Posts