โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสเป็นประธานพิธี และร่วมเป็นสักขีพยานในโครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันนี้ (24 ม.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และคณะครู...

อบรมให้ความรู้แก่ราษฎร ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด

เมื่อวันที่ผ่านมา พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายให้ กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้านๆ ละ...

เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการแรกที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้ มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์...

ประชุมคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

วันนี้ (18 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย...

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วม รพ.ลานนา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 … สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค...

จัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนตำบลบ้านกลาง

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำชุมชน,กลุ่มสตรีแม่บ้าน ,อสม.ตำบลบ้านกลาง, พนักงานเทศบาล...

จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ นำคณะพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และ ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี...

ดร.ภาศสวรรธน์ นำเสนอผลการวิจัย กองทุ่นFLR349ต่อคณะรัฐมนตรีสัญจร

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รักษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลการวิจัย “กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง...

Recent Posts