chiangmai night safari

มอบถุงยังชีพ

มอบถุงยังชีพ…………….ศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง และกลุ่มสตรีตำบลท่าศาลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ (80 ปีขึ้นไป) ณ บ้านหมู่ 1-5 บ้านบวกครกหลวง...

สาธิตตัดแต่งต้นลำไย

สาธิตตัดแต่งต้นลำไย……………….เขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ ภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ออกติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสาธิตการตัดแต่งต้นลำไย เพื่อลดการคายนํ้าและสามารถอยู่รอดในสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่...

ระบบแฟ้มบ้าน

ระบบแฟ้มบ้าน…………..อาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ สโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน อบรมการใช้งานระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย TPMAP/TPMAP Logbook ผ่านโปรแกรม Webex meeting โดยมี วิทยา ชมพูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน...

ให้การต้อนรับ

ให้การต้อนรับ…………..นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) ให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณ การสนับสนุนภารกิจแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั่วประเทศ ด้วยการอัปเกรดอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดไม่ลดความเร็วฟรี โดยมีทีมผู้บริหารจากดีแทคร่วมงาน นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

ร่วมใจพัฒนา

ร่วมใจพัฒนา…………….พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 30 นาย ร่วมกับประชาชนในชุมชนกำแพงงาม และชุมชนฟ้าใหม่ ทำการพัฒนากำแพงเมืองเก่า (กำแพงดิน) บริเวณชุมชนกำแพงงาม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ความยาวประมาณ 500...

มอบประกาศนียบัตร

มอบประกาศนียบัตร…………..รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 4 ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล นำผู้ผ่านการฝึกอบรมร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 15...

ถวายพระพร

ถวายพระพร…………..นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41, รองผู้บังคับการกองบิน 41, เสนาธิการกองบิน 41 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ...

วางฟุตบอลมาจับตะหลิว

วางฟุตบอลมาจับตะหลิว………ชมรมฟุตบอลอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ “เชฟฌอน” ทรงวุฒิ สุมาลา ผู้ชนะในรายการ Iron Chef Thailand จัดโครงการ...

ขอบคุณจากใจ

ขอบคุณจากใจ…………..เขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธนเดช วงค์เขียว และเจ้าหน้าที่ฯ นำมะม่วงนํ้าดอกไม้ สินค้าจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มอบให้สำนักงานหนังสือพิมพ์คนล้านนา เพื่อแสดงความขอบคุณภายใต้แนวคิด “ขอบคุณจากใจ จากเกษตรกรไทย to my heroes”...

มอบแอลกอฮอล์

มอบแอลกอฮอล์…………ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์ฯ เดินสายมอบแอลกอฮอล์ ตามมัสยิดและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ กันอย่างต่อเนื่อง! ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบให้แก่มัสยิดรอบนอก และตามชุนชนทั่วไป

Recent Posts