ประชาชนจิตอาสา

ประชาชนจิตอาสา……………จิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์...

สมทบทุนหลวงปู่แหวน

สมทบทุนหลวงปู่แหวน…………..รศ.ดร.มงคล รายะนาคร พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี...

เพื่อผู้หญิงหลังกำแพงสูง

เพื่อผู้หญิงหลังกำแพงสูง…………พนิตนันท์ มั่นทน รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมโครงการ “Robinson Lingerie Sharing” เพื่อผู้หญิงหลังกำแพงสูง มอบเป็นสวัสดิการให้ผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงทั่วไทย โดยร่วมกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม เพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ผ่านทางโรงพยาบาลของจังหวัด...

พุทธมามกะ

พุทธมามกะ…………..พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ณ ศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่

รองพ่อเมืองฯ

รองพ่อเมืองฯ…………สำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย มยุรี ไชยเสน ภริยา...

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม……สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา จัดการฝึกอบรมด้านเทคนิคการจัดทำสื่อ องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ สาขา 1 โดยมีนายพิษณุ พรมพราย และนายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมกาสะลอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน...

เกษียณอายุราชการ

เกษียณอายุราชการ……..รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีกล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การ์ดอย่าตก

การ์อย่าตก…………..เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค ออกตรวจป้าย billboard digital 11จุด ตามแยก ห้างสรรพสินค้า และจุดที่ประชาชนสนใจทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างกระแสให้คนเหนือสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ตามวิถี New Normal

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่…………..ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรม ปฐมนิเทศ พยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลใหม่ ประจำปี 2563" โดยมี ดร.พรศิริ ใจสม วีรชาติ ชูฤทธิ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล...

รับ-ส่งหน้าที่

รับ-ส่งหน้าที่……………กองบิน 41 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน 41 โดย นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41...

Recent Posts