chiangmai night safari

ปล่อยแถวบังคับใช้ กม.

ปล่อยแถวบังคับใช้ กม. …………….น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมี เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์...

มอบ Face Shield

มอบ Face Shield……………….ผู้แทนผู้บริหารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มอบ Face Shield ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นพ.มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับมอบ เมื่อวันที่ผ่านมา

แจกหน้ากากอนามัย

แจกหน้ากากอนามัย…………….เทศบาลเมืองลำพูน โดย ประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีฯ มอบหน้ากากอนามัยผ้าผ่านทางประธานชุมชน เพื่อมอบให้กับคนในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าว ผลิตขึ้นจากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน...

ตรวจเข้ม

ตรวจเข้ม…………ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียง บูรณาการเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ออกตรวจสถานบันเทิงและร้านอาหารกลางคืนในเขตอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ถูกสั่งระงับการให้บริการ ตามพรก.ฉุกเฉินป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ผ่านมา

มอบให้โรงพยาบาล

มอบให้โรงพยาบาล……………อาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบหน้ากากอนามัย และ Face Shield จากฝีมือผู้ต้องขัง ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ให้กับผู้ต้องขังต่อไป

คัดกรอง COVID-19

คัดกรอง COVID-19………………นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ นพ.ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะทำงานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้คำแนะนำในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (...

สมทบทุนผู้ป่วยโควิดฯ

สมทบทุนผู้ป่วยโควิดฯ……………ชมรมสตรีสัมพันธ์ไทยเชื้อสายจีน จังหวัดเชียงใหม่ ร้านทองจารุวัฒน์ ศิราณี เลิศปัญญาทรัพย์ สุมาลี จางกิจเจริญ และ อมร ชีวินจิตเจริญ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช....

น้ำใจดับไฟป่า

น้ำใจดับไฟป่า…………….หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันรวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หลังเกิดวิกฤติการณ์ไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ฯ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ผ่านมา

พ่นยาฆ่าไวรัสฯ

พ่นยาฆ่าไวรัสฯ…………..วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรถ HORUS Airbrush Car ณ บริเวณถนนหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมี อมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ...

บิ๊กคลีนนิ่งสู้โควิด

บิ๊กคลีนนิ่งสู้โควิด…………มณฑลทหารบกที่ 33 กองพลทหารราบที่ 7 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพล ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และผู้ประกอบการตลาดหนองหอย ร่วมกันจัดกิจกรรม "รณรงค์ตลาดสะอาด...

Recent Posts