chiangmai night safari

โครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0”

พิธีเปิดงาน โครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0” หลักสูตรการบินโดรนของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอสบีวันแอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น99 จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายองอาจ   กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และ นายปภังกร ...

การแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวปฐรัตน์ คงขุนเทียน นางสาวนภัสร วังตา ม.6/1 และนางสาวพุธิตา ระบิน ม.5/1 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี (Genius in Chemistry) ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีครูปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์ เป็นครูผู้ควบคุม เมื่อวันที่ผ่านมา

เปิดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปองดองสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 3 ส.ค. 61  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 ตงแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พ.อ.โสมทัต อุทัยผล เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปองดองสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ได้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยแก่นักเรียนจาก โรงเรียนบ้านสหกรณ์2 อ.แม่ออน ...

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานรับมอบเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว โดยมีนายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมรับมอบฯ นำโดย นางพรรณี พรหมวิชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ และคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าศาลา...

เฮง ลิสซิ่ง ร่วมลงนาม MOU มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ โดย นายวรพงศ์ เวียงคำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร...

คนเชียงใหม่ร่วมเวียนเทียนคึกคัก วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30 น. ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นางปัทมา...

กลุ่มนักธุรกิจเชียงใหม่ และ มทบ. 33 จัดกิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องชาวลาว

กลุ่มนักธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่  และ มทบ. 33 ได้จัดกิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหารแห้ง จากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตก ที่ สปป ลาว โดยกำหนดให้มีจุดรับบริจาคสิ่งของ (เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อาหารแห้ง) 3 จุด 1) ลานประตูท่าแพ 2) นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง สำนักงานใหญ่ 3)...

แห่เทียนบนหลังช้าง 66 เชือก เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง พร้อมปางช้างแม่แตง จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาบนหลังช้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมีขบวนชาวเขาชนเผ่านำขบวนช้างจำนวน 66 เชือกโดยนำเทียนพรรษามาถวาย เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61 ที่วัดแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายศราวุธ ไทยเจริญ...

แต่งตั้ง นายสมนึก รงค์ทอง เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่วิทยุการบินฯ คนใหม่

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บวท. โดย นายสมนึก รงค์ทอง ได้รับการคัดเลือกการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บวท. ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการเสนอและเห็นชอบผลการเจรจาค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยนายสมนึก...

เฮง ลิสซิ่ง ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันคะยอม (สะหลีศรีดอนไชย)

คุณวรพงศ์ เวียงคำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดสังฆทาน และน้ำดื่มบริสุทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บริษัท อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามในพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป ณ วัดสันคะยอม (สะหลีศรีดอนไชย) ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ...

Recent Posts