ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ว.เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ สวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่งแรงใจช่วยทีมหมูป่า

ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กว่า 4000 คน ร่วมกันสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและส่งแรงใจให้กับ เด็กๆ นักฟุตบอลทีมหมูป่าและโค้ชทั้ง 13 คน ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงนางนอน จ.เชียงราย ให้ปลอดภัย และได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยเร็ว  

วิทยาลัยนานาชาติ มช. เปิดหลักสูตรป.ตรี-เอก ด้านนวัตกรรมดิจิทัลฯ

เมื่อวันที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดตัวแนะนำ “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล” คณะใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0) มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในอาเซียนตอนบน (To be Northern ASEAN...

สทป.เปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ที่เชียงใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...

หญิงเก่ง…อาจารย์แพทย์ มช. ได้รับคัดเลือกจากองค์กรระดับโลก เป็น 1 ใน 5 นักวิทยาศาสตร์หญิง ที่ทำงานด้าน เอช.ไอ.วี

อาจารย์ประจำ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ ที่ทำงานด้านโรคติดเชื้อเอช.ไอ.วี จากสมาคมโรคเอดส์สากล (The International AIDS Society) เนื่องในวัน International Day of Women and Girls in Science...

Recent Posts