Home ข่าวสังคม

ข่าวสังคม

มทร.ล้านนา จัดการประกวด “RMUTL Bartender Contest 2018”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด “RMUTL Bartender Contest 2018” โดยมีนักศึกษาในสาขาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 13 ทีม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์เป็นประธานการเปิดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา...

เครื่องช่วยฝึก

เครื่องช่วยฝึก…….กรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย ผกท.วิเชฐ สินธุชัย , ผกท.ศักรินทร์ บรรจงสิริสิทธิ์ และนศท.ทนงศักดิ์ ตามี่ นำเสนอการพัฒนาเครื่องช่วยฝึกเครื่องยิงลูกระเบิด...

สนับสนุนการศึกษา

นพวรรณ เตชะวณิช ตัวแทนกองมรดก พนิดา ตั้งกิจจารักษ์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา จำนวน 100,000 บาท โดยมี ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงฯ และประธานบริหาร ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงฯ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมรับมอบ...

การประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านกลาง

วันนี้ (28 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จากปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน ส่งผลให้เกิดความเดือนร้อน ความเสียหาย และอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพัฒนาระบบการจัดการน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน...

ต้อนรับองคมนตรี

ต้อนรับองคมนตรี…………..ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เดินทางมาประชุม คณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ณ สำนักงานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน...

จรรยาบรรณดีเด่น

จรรยาบรรณดีเด่น……………..ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จาก กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 พ.ศ....

คัดกรอง COVID-19

คัดกรอง COVID-19………………นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ นพ.ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะทำงานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้คำแนะนำในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (...

สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพพนักงานตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่ายกายพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในสวนสัตว์สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน

เมื่อเช้าวันนี้ 27 ก.พ. 63 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับนักท่องเที่ยว ผู้คนจำนวนมาก จึงมอบหมายให้งานบริหารบุคคล ทำการตรวจคัดกรองพนักงานที่มีอุณหภูมิสูงเกินปกติคือ36.5องศาเซนเซียสไปพบแพทย์และให้ทำงานที่บ้านเป็นระยะเวลา14วัน เพื่อป้องกันโรค Covid19 เบื้องต้น ไม่พบผู้มีอุณหูภมิสูงหรือมีไข้

รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่

รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพลังงานทดแทน วันนี้ (13 ม.ค. 62) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทที่โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์...

Oscars Review Gala Dinner…(Business Section) ปีนี้”แม่มดกัญชา (ดร แก้มหอม ณ ล้านช้าง) ได้รางวัลของหัวใจ”

มอบให้ด้วยหัวใจจากผู้จัดงาน ที่หายจากมะเร็ง ด้วยการดูแล “รักษา” ของแม่มดกัญชา และดาราฮอลลีวูด อีกหลายคนก็ได้รับการดูแลสุขภาพโดย “แม่มดกัญชา”…. และ อีกครั้ง Cancer hope village non profit organization มูลนิธิของแม่มด ก็ได้รับเกียรติให้เป็นมูลนิธิหลักของงานเป็นปีที่สองแล้ว…. คนไทยที่ยืนแถวหน้าของโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

Recent Posts