chiangmai night safari

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : มีงานด่วนเข้ามาให้ใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือ อาจจะต้องแก้งานด่วนที่มีคนส่งมาให้ช่วยทำ การเงิน : มีเรื่องจ่ายในช่วงนี้ ระมัดระวังในเรื่องการใช้เงิน...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : วันนี้จะได้ผู้หญิงมาช่วยทำงาน ซึ่งคุณสามารถทำงานได้หลากหลาย จะเกี่ยวกับความสวยความงามก็ได้ งานบริการ หรืองานในสถานบันเทิงยามราตรีก็ดี...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ความรับผิดชอบช่วงนี้มีมาก ยังคงต้องเพียรพยายามรอบคอบ มีคนจ้องจับผิด เราก็รู้ว่าเป็นใคร แต่ก็ได้แต่ทำใจ...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : งานเดินหน้าเจ้านายส่งคอยช่อยเหลือ ค้ากิจการดีมีช่องทางการค้ามากขึ้น การเงิน :...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : จัดอยู่ในช่วงที่คุณต้องเรียนรู้ให้มาก ควรรอบรู้ให้หมดทุกอย่าง สงสัยให้ถาม อย่าเก็บไว้จนเกิดปัญหา จะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : วันนี้ต้องระมัดระวัง รอบคอบทั้งในเรื่องของเอกสาร การติดต่อประสานงานหรือแม้แต่การเจรจาต่าง ๆ...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2562

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2562 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ระยะนี้ยังคงต้องขยันและอดทนทำกันต่อไป แม้จะต้องร่วมงานกับคนที่ไม่ถูกใจคุณก็ตาม โดยคุณทำงานที่ตัวเองคุณเองรับผิดชอบให้ดี เรื่องอื่นอย่านำเอามาใส่ใจ การเงิน...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวาย ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ธุรกิจรุ่งเรืองประสบความสำเร็จด้วยความเพียรพยายามของคุณ การเงิน...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ช่วงนี้ทำอะไรควรละเอียดรอบคอบไว้หน่อย โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ช่วงนี้ใครเตือน หรือท้วงติงอะไรควรฟังคำถามไว้บ้าง หากเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน การเงิน...

Recent Posts