chiangmai night safari

“สัตตภัณฑ์” สัญลักษณ์แห่ง “สัตตบริภัณฑ์” บริวารล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “สัตตภัณฑ์” เชื่อว่าคนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่จะรู้จักว่ามันคืออะไร เว้นแต่เพียงชาวล้านนารุ่นเก่า กับนักวิชาการด้านวัฒนธรรม อาจารย์-นักศึกษาที่เรียน ...

ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ครบรอบ 122 ปีถึงแก่พิราลัย และเทิดพระเกียรติ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ให้แก่ชาวเชียงใหม่

เช้าวันนี้ที่บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2562 โดยคณะทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ อำเภอจอมทอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำจอมทอง และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์...

เที่ยวงานใหญ่ สักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ปี 2562

จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์ แห่งนครหริภุญไชยและส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562นี้

วัดร่องขุน รับลมหนาว เปลี่ยนสี เปล่งแสง อลังการ

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และนายเกรียง ไกรกาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดฉากการแสดงปฐมทัศน์ วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส ตอนปฐมบท...

จากเมืองเชียงใหม่ในฐานะ หัวเมืองประเทศราช ...

นับแต่พญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณที่ราบเชิงดอยสุเทพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๘๓๙ พระองค์โดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าติโลกราช เมืองเชียงใหม่มีกองทัพที่เข้มแข็ง มีความสามารถทัดเทียมกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ กองทัพเมืองเชียงใหม่ยกไปตีจนสุดเมืองพิษณุโลก             หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ เป็นต้นมา เมืองเชียงใหม่อยู่ภายใต้การปกครองของพม่าถึง ๒๐๐  ปีเศษหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชประกาศอิสรภาพและยกกองทัพมาขับไล่พม่าจากเมืองเชียงใหม่และมาสำเร็จในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ สามารถขับไล่พม่าจากเมืองเชียงใหม่และเมืองอื่นๆในล้านนาได้สำเร็จโปรดเกล้าฯ ให้เจ้ากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่             นับแต่ปี พ.ศ....

เทวดา-นางฟ้า หนึ่งแสนสองหมื่นชีวิต ช่วยครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ

เทวดานางฟ้าจะมาช่วย           ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้ประกาศต่อผู้คนที่มาร่วมงานในพิธีลงมือขุดจอบแรกสำหรับการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 เวลา 10.00 น. ว่า          ...

กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ” ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ” ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัดเชียงมั่น (วัดแห่งแรกของเชียงใหม่)

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพระเสตังคมณี(พระแก้วขาว)และพระศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนก...

วัดเจ็ดยอด(โพธาราม)

วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด) เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเมืองไทยฯทำบุญใหญ่ ถวายผ้ากฐิน วัดเกตการาม

เมื่อวันที่ผ่านมา นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อการบูรณะปฎิสังขรณ์ พระอารามวัดเกตการาม...

Recent Posts