สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด เยือนเมืองพิชัย-เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด (บวก 1 อำเภอคือ แม่แตง) ได้จัดการประชุมสัญจรที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงแรมสีหราช มีคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมสหพันธ์ฯ จังหวัดต่างๆ เข้าร่วมงานราว 300 คน ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนั้นด้วย ในฐานะที่ปรึกษา “นายกจี๋” หรือ “ภูศักดิ์ พรพิริยะวงษ์” นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ซึ่งยกทีมลูกเจ้าแม่จามเทวีไปร่วมงานมากถึง 40...

ก้าวข้ามศตวรรษแรกโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย

11 ปีที่แล้ว ถ้าบางท่านจำได้ คงไม่ลืมข่าวร้อนเรื่องคณะกรรมการโบสถ์คริสต์ที่เชียงราย บางส่วนมีความประสงค์จะรื้อ “โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย” หลังงาม อายุเกือบ 100 ปีทิ้ง เพื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ใหญ่โตกว่าทับที่เดิม ท่ามกลางกระแสการคัดค้านของนักอนุรักษ์ทุกฝ่ายที่ช่วยกันออกแรงปกป้องมานานแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 แต่ในท้ายที่สุด ชาวคริสเตียนเชียงรายที่ไม่เห็นด้วยในการรื้อโบสถ์...

หอธรรมล้านนา ศรีสง่าแห่งอาราม

ความหมายของหอธรรม “หอธรรม” หมายถึงสถานที่เก็บพระธรรมคำสอน ภาคกลางเรียกว่า “หอไตร” ย่อมาจากคำว่าหอพระไตรปิฎก ภาคกลางนิยมสร้างหอไตรในเขตสังฆาวาส แต่ว่าทางภาคเหนือกลับนิยมสร้างในเขตพุทธาวาส ความสำคัญของคัมภีร์พระไตรปิฎก ในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ พระองค์แสดงธรรมเทศนาด้วยมุขปาฐะ หรือเล่าเรื่องด้วยปากเปล่า ผู้ฟังต้องจดจำเอง ยุคนั้นจึงยังมิได้แยกคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหมวดหมู่ จนกระทั่งมีการสังคายนาพระไตรปิฎก หมายถึงการชำระคัมภีร์ทั้งหมดด้วยการบันทึกไว้ให้ง่ายแก่การจดจำ หลังที่ทรงปรินิพพานไปแล้ว

แก้วจืน แก้วอังวะ อวสานแห่งกระจกสี

          งานประณีตศิลป์ประดับกระจกของทางสยาม หมายถึงอาณาจักรอยุธยาและรัตนโกสินทร์นั้น พบว่ามีสองชนิดคือ 1.กระจกเกรียบ และ 2.กระจกแก้วหุง ซึ่งกลุ่มหลังนี้ก็ยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีก เป็นต้นกำเนิดของกระจกเงาสี สำหรับในงานศิลปกรรมล้านนา ซึ่งทำสืบต่อจากสมัยหริภุญไชยนั้น ในยุคก่อนล้านนายังไม่พบหลักฐานเรื่องการใช้กระจกแก้ว พบแต่การนำหินควอตซ์หรือผลึกแก้วมาทำเครื่องประดับคือกำไลสีเขียวในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านวังไฮ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน...

อานิสงส์ของการปลูก “ต้นโพธิ์” และ “ประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี”

ประเพณีสงกรานต์หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า "ปี๋ใหม่เมือง" นั้น ได้ซ่อนประเพณีย่อยๆ ไว้ในนั้นไม่ต่ำกว่า 10 ประเพณี นอกเหนือจากประเพณีการขนทรายเข้าวัด และประเพณีการก่อเจดีย์ทราย (วาลุกเจดีย์) ดังที่ได้กล่าวถึงในคนล้านนาสองฉบับก่อนแล้ว ยังมีประเพณีอื่นๆ ที่ "ซ่อน" และ "ซ้อน" กันอยู่อย่างแยบยล อาทิ ประเพณีบวชลูกแก้ว ประเพณีปล่อยนกปล่อยปลา ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีขึ้นท้าวทั้งสี่ (บูชาเทวดารักษาทิศ) ประเพณีสรงน้ำพระ ประเพณีสืบชะตาคน สืบชะตาบ้าน...

คิดถึง “ป้าแหม่ม เวเนเชีย วอล์คกี้” ประติมากรคู่ชีวิตของ “อินสนธิ์ วงค์สาม”

            “ป้าแหม่ม” คือศิลปินหญิงชาวอังกฤษขวัญใจคนป่าซาง มีชื่อจริงว่า “เวเนเชีย วอล์คกี้” (Venetia Walkey) หรือชื่อไทยว่า “วนิดา วงค์สาม” เป็นคู่ชีวิตของศิลปินแห่งชาติ “อินสนธิ์ วงค์สาม” ทั้งสองได้ร่วมกันก่อตั้งหอศิลป์อุทยานธรรมะ (Dhamma Park Gallery) ที่บ้านป่าซางน้อย ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง ลำพูน

“ลานทราย” หมายถึง “นทีสีทันดร” “ก่อกองทราย” คือ “วาลุกเจดีย์”

                ปีใหม่เมืองที่ผ่านมาปีนี้ ประวัติศาตร์ต้องจารึกไว้ว่าเป็นปีแรกของโลกที่ไม่สามารถจัดงานประเพณีสำคัญนี้ได้ ไม่ว่าที่ไหนๆ บนพื้นพิภพ เหตุเพราะโรคระบาดสากล "โควิด 19” แม้ปีนี้จะไม่มีโอกาสได้จัดงานสงกรานต์หรือภาคเหนือเรียกว่า "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" กันในดินแดนล้านนา แต่ฉบับนี้ดิฉันขอนำเสนอเรื่องทีี่มาที่ไปของ "ทราย" ให้ผู้อ่านได้ทราบกัน มีอยู่สองประเด็นหลักๆ             ประเด็นแรกคือ ทำไมบางวัดจึงมีการเปิด "ลานทราย"...

‘วัดพญาผาบ’ ของ ‘พระยาปราบสงคราม’ ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ

คำว่า "กบฏ" มีความแตกต่างกันสองสถานะ สถานะแรก "กบฏ" หมายถึงผู้เจตนาดีต่อบ้านเมืองในยุคที่ผู้ปกครองกดขี่ห่มเหงราษฎร แล้วมีการปลุกระดมพลลุกขึ้นสู้ต่ออำนาจนั้น ในเมื่อแพ้ก็ย่อมถูกตราหน้าว่า “กบฏ” เป็นธรรมดา ทว่าเป็น “กบฏ” ที่ไม่ได้เกิดจากความมักใหญ่ใฝ่สูง บ้าอำนาจ แต่เรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อส่วนรวม แม้ต้องสู้แบบหลังพิงฝา ถึงจะเป็น “กบฏ” แต่คำนี้ก็กลายเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ในการรับรู้ของประชาชน คนรุ่นหลังได้ขนานนามให้ใหม่กลายเป็น “ฮีโร่”...

พระอัฏฐารสล้านนา อิทธิพลศิลปะหริภุญไชยก่อนลัทธิลังกาวงศ์

อัฏฐารศ-อัฏฐารส พุทธธรรม 18 สู่องค์พระปฏิมา คำว่า "พระอัฏฐารส" ตกลงสะกดอย่างไรกันแน่ ทำไมในศิลาจารึกหลักที่ 1 สมัยสุโขทัยใช้ "อัฏฐารศ" แต่ปัจจุบันกลับนิยมใช้ "อัฏฐารส" "อัฏฐารศ" ในจารึกสุโขทัยใช้ตัว "ศ" แบบสันสกฤต ถือเป็นสันสกฤตแบบครึ่งๆ กลางๆ ไม่เต็มรูปแบบ ถ้าจะให้ถูกตามหลักสันสกฤตแท้ ก็ต้องเป็น "อัษฎารศ"

“พระเจ้าทองทิพย์” เนื้อทองสองสี ทวยเทพนฤมิต จริงหรือ?

            ในบรรดาพระพุทธปฏิมาของเมืองเหนือ ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อ “เฉพาะกิจ” มีอยู่หลายองค์ อาทิ พระเจ้าทันใจ พระเจ้าฝนแสนห่า รวมไปถึงพระพุทธรูปที่เรียกกันว่า “พระเจ้าทองทิพย์” (บ้างเขียน “ทองทิพ”) พระเจ้า พระ พระพุทธ พระญา             ชาวล้านนาเรียกพระพุทธรูปว่า...

Recent Posts