chiangmai night safari

ข่าวข้นคนล้านนา

ข่าวข้นคนล้านนา “คนล้านนา” หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ครบเครื่องเรื่องข่าวสารเพื่อคนเชียงใหม่และภาคเหนือ ฉบับประจำวันที่ 19-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 “นายปังปอนด์” รับหน้าที่สะกิดข่าวสังคม “ข่าวข้นคนล้านนา”!!……ตอกย้ำกันอีกครั้ง 1 มกราคม ปีหน้ารัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี รณรงค์อย่างจริงจัง “ลดพลาสติก” โดยเฉพาะบรรดา ถุงพลาสติก...

วัดเชียงมั่น (วัดแห่งแรกของเชียงใหม่)

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพระเสตังคมณี(พระแก้วขาว)และพระศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนก...

โครงการหลวงมุ่งผลิตพืชในระบบปลอดภัย พัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนสารเคมี

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการรักสุขภาพกันมากขึ้น ผู้บริโภคต่างตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมุ่งสรรหาวัตถุดิบอาหารที่ผลิตจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ ปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลรองรับ เป็นเวลาถึง 50 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อขจัดปัญหาการปลูกฝิ่น พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขาให้มีความอยู่ดี...

มช.จัดงานวันสถาบันขงจื่อ ฉลองวันชาติจีน และฉลองการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2562 ที่โรงแรมกรีนนิมมาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยในงานได้เรียนเชิญ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานหนังสือชั่วคราวเชียงใหม่ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนองค์กรจีนต่างๆ...

“ชุมชนหล่ายแก้ว” ผสานวิถีชีวิตคนสองยุคสู่ธุรกิจชุมชนยั่งยืน

ในยุคที่ช่องทางออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ไม่ว่าธุรกิจใดหากต้องการอยู่รอดในยุคนี้สมัยนี้ต่างก็ต้องหันมาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เว้นแม้แต่ “ชุมชนหล่ายแก้ว” ชุมชนบนดอยสูงที่อยู่ห่างไกลที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์สำคัญของท้องถิ่น ยังใช้ภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าในการสื่อสาร ชาวบ้านบางคนยังอ่านภาษาไทยไม่ได้ แต่ทุกวันนี้อัพเกรดตัวเองให้เป็นกะเหรี่ยงออนไลน์ ผสานวิถีชีวิตของคนสองยุคเข้าด้วยกันเพื่อนำไปสู่ธุรกิจชุมชนที่ยั่งยืน ด้วยการยื่นมือเข้าไปช่วยพัฒนาของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ลาซาด้า (Lazada) ภายใต้ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ สำหรับ SMEs”

ชาวเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพตบเท้าร่วมงานสัมมนา ‘พิชิตมะเร็งร้ายด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย’

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จัดสัมมนา “มะเร็งไม่น่ากลัว” พิชิตมะเร็งร้ายด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ความรู้เทคนิคการรักษามะเร็งแบบสมัยใหม่ ทางเลือกช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...

มูลนิธิ​กวนอิ​มธรรม​ทานจัดพิธีทิ้งกระจาด

ความเป็นมาของการทิ้งกระจาด พิธีทิ้งกระจาด เป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆ ของชาวจีน หรือเรียกกันว่า ซิโกว แปลว่าการให้ทานแก่วิญญาณไร้ญาติ เป็นพิธีกรรมของจีนที่มีที่มาจากพระพุทธศาสนา จากพระสูตร ในพระไตรปิฏก มหายาน การทำบุญทิ้งกระจาดซึ่งสืบต่อมาจนทุกวันนี้ จึงมีการให้ทานทั้งผี (อสูรกาย) และคน ที่ให้ผีก็มีอาหารตั้งเซ่นและเสื้อผ้าเงินทอง (กระดาษเงิน กระดาษทอง) และของใช้(ที่ทำจากกระดาษ) เอาไปเผา...

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มช.เชิญร่วมพิธี “ฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครล้านนา”

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มหน่อศิลป์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรม หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และศรัทธา สาธุชนชาวเชียงใหม่ จะได้จัดงานไหว้สาบูชาครูบ้าน ครูเมืองและบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ครบ 3 ขวบปี 4 รวงข้าว ครั้งที่ 4 เป็นปีที่ 12...

รวมพลังเพื่อผู้หญิงในวันสตรีสากลประจำปี 2562

ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในงานวันสตรีสากล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า...

ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ไร่ สร้างอาชีพ สร้างผืนป่า “โครงการหลวงผาผึ้ง–ศรีคีรีรักษ์”

สามัคคีคือพลัง คำๆนี้เชื่อว่าทุกๆท่านต้องเคยได้ยินมาอย่างแน่นอนตั้งแต่เด็ก ที่อาจารย์ในโรงเรียนสอนให้เรารู้รักสามัคคี จะมีกิจกรรมอะไรให้ทำก็แล้วแต่ให้เราเข้าใจและเรียนรู้ว่า “สามัคคี” คืออะไร ในทรรศนะคติของผู้เขียน คือ การรวมพลังกับคนอื่น เพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความพร้อมเพรียงกันให้สำเร็จสมประสงค์ และยิ่งหากทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทแล้ว เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไรก็สำเร็จแน่นอน อย่างเช่นหมู่บ้านศรีคีรีรักษ์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยที่ใช้ความสามัคคีของคนในชุมชน  คืนพื้นที่ทำกินเพื่อใช้สร้างเป็นพื้นที่ปลูกป่ากว่า 1,000 ไร่ !!

Recent Posts