chiangmai night safari

“จิ้นส้มเงี้ยว” ...

คนในเวียงเชียงใหม่ มักรู้จักดอยสะเก็ดในแง่ขอสัญลักษณ์ กล่าวคือ รู้จักพระธาตุดอยสุเทพ, รู้จักหนองบัวสมัยที่ยังมีบัวเต็มหนอง มีนกเป็ดน้ำให้ดูกัน, รู้จักข้าวหลามกระบอกเล็กๆ แต่อร่อย และรู้จักจิ้นส้มเงี้ยว สี่แยกตลาดดอยสะเก็ด "จิ้นส้มเงี้ยว" เป็นชื่อที่คนเงี้ยว (ไทยใหญ่) เรียกกัน คนเมืองมักเรียกว่า "ข้าวกันจิ๊น" หรือ "ข้าวเงี้ยว" หรือ...

ชุ่ม บุญเรือง นายอำเภอนักพัฒนาของอำเภอดอยสะเก็ด ผู้พัฒนาหนองบัว

นายชุ่ม บุญเรือง เป็นข้าราชการฝ่ายปกครองที่คนทั่วไปยอมรับว่าเป็น "นักพัฒนา" คนหนึ่ง ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงไว้มากแม้จะเสียชีวิตไปแล้วนายชุ่ม บุญเรือง แม้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว แต่ชื่อเสียงในฐานะนายอำเภอนักพัฒนายังมีการกล่าวถึงอยู่ โดยเฉพาะชาวอำเภอดอยสะเก็ด นายชุ่ม บุญเรือง เป็นชาวเมืองเชียงใหม่โดยกำเนิด มีประวัติชีวิตที่มิได้เกิดจากครอบครัวที่มีความผอม แต่ได้ใช้ความมานะบากบั่นมุ่งมั่น มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าตั้งแต่การศึกษา...

“นายศรชัย จันทรปัญญา” อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ด เป็น ส.ส.เชียงใหม่ พ.ศ.2489

นายศรชัย จันทรปัญญา เป็นนายอำเภอดอยสะเก็ด ลพดับที่ 9 ต่อจากนายเจริญ นิรมล โดยเป็นนายอำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างปี พ.ศ.2487-2493 นายศรชัย จันทรปัญญา เป็นชาวบ้านฮ่อม ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นตระกูลใหญ่ฐานะดี เป็นบุตรของขุนพัศดุภารภักดี (คำฟู จันทรปัญญา) และแม่บัวเกี๋ยง...

หนองบัว แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในอดีตของอำเภอดอยสะเก็ด

น่าแปลกใจที่เมื่อสอบถามชาวเมืองเชียงใหม่อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป มักจะรู้จัก "หนองบัว" สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อำเภอดอยสะเก็ดสอบถาม ๑๐ คน ตอบว่าเคยไปเที่ยวถึง ๙ คน และแต่ละคนมีความประทับใจกับ "หนองบัว" แห่งนี้ทั้งสิ้น รู้กันว่า "หนองบัว" เป็นแหล้งท่องเที่ยงธรรมชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ เรื่อยมาคนหนึ่งอายุ...

ประวัติบ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด

บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อยู่ห่างจากตัวอำเภอดอยสะเก็ดไปตามถนนสายเชียงรายประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แยกเลี้ยวขวาไปบริเวณใกล้ตู้ยามตำรวจโป่งดิน เดิมขึ้นกับตำบลเชิงดอย ต่อมาแยกมาเป็นตำบลป่าเมี่ยง และตำบลป่าเมี่ยงแยกไปเป็นตำบลเทพเสด็จอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตำบลเทพเสด็จมีเขตติดต่อจังหวัดลำปาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีแหล่งท่องเที่ยว บ้านโป่งกุ่ม อยู่หมู่ ๔ ต.ป่าเมี่ยง แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่และชุมชนคือ "น้ำแม่ลาย" ไหลผ่านบ้านโป่งกุ่มอยู่เหนือน้ำแม่กวง น้ำแม่ลายไหลไปบ้านแม่แหวนลงเขื่อนแม่กวง...

กำนันบ้านแม่ก๊ะ อดีตกำนันตำบลตลาดใหญ่

ตอนสายของปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ใกล้เวลาเข้าประชุมประจำเดือนอำเภอดอยสะเก็ด ม้าหนุ่มพันธุ์ใหญ่สีทองวิ่งเหยาะลุยถนนเฉาะแฉะออกจากบ้านแม่ก๊ะ มุ่งหน้ามาทางที่ว่าการอำเภอ ผู้ที่นั่งอยู่บนหลังม้ารูปร่างค่อนข้างเตี้ยแต่ล่ำสันแข็งแรง ควบม้าตัวตรงแต่งเครื่องแบบข้าราชการกำนันสวมหมวกกระโล่ มีไม้เท้าเสียบอยู่ข้างลำตัวม้า เอื้อนเอ่ยทักทายชาวบ้านตามข้างทางเรื่อยมา ชาวบ้านละแวกนี้มักรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี ชาวบ้านมักทักทายชายผู้นี้ว่า "กำนัน ไปประชุมก๋า?"เด็กนักเรียนที่ขี่จักรยานไปโรงเรียนต้องหยุดรถ นำไว้ชิดริมถนนเพื่อให้ม้าผ่านไปก่อน สายตามองด้วยความทึ่งปนชื่นชม ...

ขุนสันปู่เลยลือเดช อดีตกำนันตำบลสันปูเลย ตระกูล “คุณยศยิ่ง”

ข้าราชการในอดีต สมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมักได้รับบรรดาศักดิ์กัน บรรดาศักดิ์เริ่มตั้งแต่ หมื่น, ขุน, หลวง, พระ, พระยา และ เจ้าพระยา ระดับกำนันตำบลต่างๆ จะได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "ขุน" และมีราชทินนามนามท้าย ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมักต้องเป็นผู้นำชุมชนมีผู้เคารพนับถือและส่วนใหญ่มักมีทรัพย์สินบัติพอสมควรที่จะสละเวลาให้ราชการ ช่วยเหลือราชการและช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆ หากต้องไปทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไป คงไม่มีเวลาช่วยเหลือราชการตามนโยบายของรัฐบาล

ร.ต.อ.ชวลิต นาคปรีชา ...

สภ.อ.ดอยสะเก็ด มีประวัติว่าก่อตั้งแต่ปี พ.ศ.2445 นับได้ 104 ปีแล้วหัวหน้าสถานีตำรวจมีการบันทึกรวบรวมไว้ตามลำดับดังนี้ จ.ส.ต.งก ไม่มีนามสกุล ...

คดีใหญ่ที่ดอยสะเก็ด ปี พ.ศ.2492

อำเภอดอยสะเก็ด สมัยก่อนเรียกกันว่า "อำเภอเชิงดอย" ต้นปี พ.ศ.2492 เกิดคดีฆาตรกรรมครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้งส่งผลให้มีการฆาตรกรรมทนายความชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ที่รับว่าความในคดีนี้ เหตุเริ่มจากงานปอยหลวงวัดน้ำแพร่ ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด เนื่องในงานฉลองกุฏิ วันเกิดเหตุเป็นวันสุดท้ายมีการแห่ขบวนเครื่องไทยทานของชาวบ้านบ้านป่าลาน คุณประพัฒน์...

กำนันทองดี บุตรโคตร ...

ผู้ที่อาวุโสทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิของบ้านลวงเหนือที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ นายทองดี บุตรโคตร แนวคิดและถ้อยคำของนายทองดี เป็นประวัติศาสตร์ชั้นดีที่ควรนึกถึง กำนันทองดี บุตรโคตร รูปร่างสูงใหญ่ต่างจากคนเมืองทั่วไป แม้จะอายุมากแต่บุคลิกและท่าทางยังกระฉับกระเฉง กำนันเล่าว่าเกิดปี พ.ศ.2462 ปัจจุบันอายุ 87 ปี พ่อ คือ เจ้าหนานพรหมมินทร์ ส่วนแม่...

Recent Posts