รำลึก อธิการบดีคนแรก แม่โจ้ “วิภาต บุญศรี วังซ้าย” เจ้าของวลีอมตะ “งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน”

ลูกแม่โจ้พร้อมใจ ร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” รำลึกถึงอธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ “งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน” วลีอมตะที่ลูกแม่โจ้ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยปูชนียบุคคลของชาวแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นผู้ให้ไว้ เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้...

Recent Posts