เที่ยวสวนสัตว์แบบ New Normal กับบ้านหลังใหม่ของนกเพนกวิน

ช่วงวันหยุดเข้าพรรษาปีนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดส่วนจัดแสดงนกเพนกวิน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาชมความน่ารักสัตว์ครอบครัวนกเพนกวินฮัมโบลด์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา สวนสัตว์เชียงใหม่ นำโดยนายวุฒิชัย...

ประเมินผลชุมชน ใสสะอาด’ท้าทาย’

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวราพรรณ บุญวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม นายพิเศษ นันต๊ะหม่น​ นิติกรชำนาญการ​ และนายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม​ ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอาทร...

ศูนย์ฯจิตอาสา เร่งฟื้น คลองแม่ข่าใสสะอาด

คณะทำงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ...

ชาวชุมชน ‘ท่าโป่งแดง’ ถวายเทียน-กำจัดยุงลาย

ชาวบ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนท่าโป่งแดง และอสม. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน ณ อาคารอดีตสำนักงานของบริษัทบอมเบย์เบอร์มา ตั้งอยู่ติดท่าเรือบ้านท่าโป่งแดง ซึ่งได้มีการอนุรักษ์และบูรณะขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา นายบุญยิ่ง...

เทศบาลฯลำพูน มอบชุดนักเรียน

เมื่อวันที่ผ่านมา นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน มอบเครื่องแต่งกายนักเรียน อาทิ ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง รองเท้า ฯลฯ ให้กับเด็กที่ขาดแคลนเครื่องแต่งกายนักเรียน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ นักเรียนในชุมชนไก่แก้ว จำนวน 5 ราย , นักเรียนในชุมชนจามเทวี จำนวน...