มอบเงินสนับสนุน

มอบเงินสนับสนุน…..ดร.เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารองค์กร บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน จำนวน 112,420 บาท ให้แก่ ร.ต.ยุทธนา ศรีหาเหง่า ผู้ดูแลโครงการฯ ดำเนินการโดย กองพลทหารราบที่ 7...

บสย. เปิด Co-Site รองรับ ธุรกรรมค้ำประกันสินเชื่อ รุกช่วยกลุ่มSMEs สุดพลัง มั่นใจ ค้ำประกันไม่สะดุด

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิด Co-Site สถานปฏิบัติงานสำรอง รองรับบริการธุรกรรมค้ำประกันสินเชื่อ ย้ำความมั่นใจ ค้ำประกันสินเชื่อไม่สะดุด ...

หนุนบุคลากรทำงานจากบ้าน ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19

สกสว. ลุยมาตรการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) หนุนบุคลากรทำงานจากบ้าน (Work From Home) ใน ภาวะวิกฤตโควิด - 19 พร้อมดำเนินงาน ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องด้วยสถานการความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด...

ระบบธนาคารพร้อมให้บริการทางการเงิน อย่างต่อเนื่องช่วงสถานการณ์ COVID-19

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563ที่ผ่านมา เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติจะประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอเรียนว่า ธนาคารสมาชิกและสถาบันการเงินทุกแห่งมีความพร้อมในการดำเนินการรองรับภาวะฉุกเฉิน...

อวดโฉมแล้วโรงงานต้นแบบ นวัตกรรมอาหารครบวงจร

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ อัพเดทความคืบหน้า Innovative Food Fabrication Pilot Plant โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร พร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยให้บริการและคำปรึกษาสำหรับการผลิตสินค้าแปรรูป เช่าใช้เครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงบริการส่งต่อตรวจวัดคุณภาพสารอาหารและการวิเคราะห์ต่าง ๆ จากห้องปฏิบัติการภายใต้เครือข่ายอุทยานฯ เพื่อช่วยต่อยอดผลงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เกิดขึ้นจริงผ่านการให้บริการอย่างครบวงจรในปริมาณที่เหมาะสมกับความสามารถของภาคเอกชน