วิทยุการบินฯ หนุนเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนล่าง

วิทยุการบินฯ หนุนเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนล่าง เดินหน้าระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่สู่พิษณุโลก  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ทดสอบระบบควบคุมจราจราจรทางอากาศระบบใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System: TMCS) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุดได้ดำเนินการทดสอบระบบที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นและสนับสนุนนโยบายเที่ยวเมืองรอง นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ. บวท.) กล่าวว่า “พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม...

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาล ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายสมพงษ์  เทพไหว นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว  ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร-เชียงใหม่ ตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ในเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศลาวทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย ซึ่ง99%เป็นพื้นที่เกษตรกรรม...

มช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กับ บ. พันธวณิช จํากัด

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด และคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัท พันธวณิช จํากัด ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ๆ

การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “ภูมิใจ…ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 หัวข้อ “ภูมิใจ..ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)” ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น....

ชอยส์ มินิสโตร์ วางใจ เนทติเซนท์ ลงทุนระบบ SAP ByDesign Arabica

ชอยส์ มินิสโตร์ วางใจ เนทติเซนท์ ลงทุนระบบ SAP ByDesign Arabica กระจายสาขากว่า 400 สาขาในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือ รองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต นายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด และนายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานฝ่ายบริหารงานของ Netizen ได้ร่วมทำการลงนามแบบ...