เตรียมไปดูเครื่องบินกัน ในมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

0
509

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ครั้งแรก ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดงานมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินเชียงใหม่ แอร์สปอร์ต อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดงานมหกรรมการบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

นายดำรง องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW เป็นการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินทั่วไป หรือเครื่องบินขนาดเล็ก และอากาศยานอื่นๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับกิจกรรมแสดงอากาศยานที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังฤดูกาลท่องเที่ยวให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน

งาน Chaing Mai International AIRSHOW 2020 ทั้ง 3 วัน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การ Fly in จากสถาบันการบินต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับมาแล้ว 30 ลำ การบินประเภทร่มบิน พาราเพลน Aero Chute การแสดงบอลลูน รวมแล้วกว่า 80 อากาศยาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบิน และการออกบูธแสดงสินค้า OTOP ของอำเภอสันกำแพง มากกว่า 100 บูธ