ผ่านไปเรียบร้อยกับการตรวจวัดมาตรฐานการขายการให้บริการ #Surprise_Check 2019

0
414

ผ่านไปเรียบร้อยกับการตรวจวัดมาตรฐานการขายการให้บริการ #Surprise_Check 2019 อาทิเช่น การต้อนรับ การนำชมตัวรถ การให้ทดลองขับ เจรจาตกลง เตรียมพร้อมก่อนส่งมอบ อธิบายหลังการขาย ส่งมอบพร้อมประเมินผล ของฝ่ายขาย บริษัทโตโยต้า ล้านนา จำกัด ณ โชว์รูมของบริษัท โดย บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คิดถึงรถคิดถึงโตโยต้าล้านนา

บรรยากาศในงานใหญ่ HAPPY FESTIVAL
ที่แสงชัยมอเตอร์ฯกาดรวมโชค