เศรษฐกิจฟองสบู่ อย่าให้เกิดขึ้นอีก

0
509

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) รายงานว่า อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปี 2562 นี้ 10 อันดับแรก ได้แก่

 1. วิกฤตทางการเงิน2. การโจมตีทางไซเบอร์3. ภาวะการว่างงาน4. วิกฤตราคาพลังงาน5. ความล้มเหลวของรัฐบาล6. ความวุ่นวายทางสังคม7. การโจรกรรมข้อมูล8. ความขัดแย้งระหว่างรัฐ9. การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ10. เศรษฐกิจฟองสบู่
  สำหรับ ประเทศไทย จากการศึกษายังพบว่า ความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่1. เศรษฐกิจฟองสบู่
 2. ความล้มเหลวของรัฐบาล3. การโจมตีทางไซเบอร์4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ 5. ความไม่มั่นคงทางสังคม
  โดยปกติเศรษฐกิจวนครบรอบผ่านช่วงตั้งไข่ รุ่งเรือง ถดถอย ย่ำแย่ กินระยะเวลาประมาณ 1-2 ทศวรรษ แต่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แม้กระทั่งนักเศรษฐศาสตร์ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ก็ไม่อาจหยุดยั้งวิกฤตเศรษฐกิจได้ ทุกประเทศในโลกไม่ว่าพัฒนาแล้วแค่ไหน ไม่ว่าอยู่ในทวีปใด ล้วนต้องเคยเจอมาแล้วทั้งสิ้น ดังนั้น เราจึงควรเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อให้ผ่านวิกฤตนั้นไปได้
  เศรษฐกิจฟองสบู่เป็นเรื่องที่ต้องผนวกกันทุกฝ่าย อย่างแรกคือรัฐบาลฝ่ายที่ดูแลทางด้านนี้ต้องไม่มองโลกในแง่ดีเกินไปและไม่เก็บงำข้อมูล เมื่อถึงเวลาออกมาเตือนประชาชนก็ออกมาเตือนอย่างเป็นระบบ ต้องบอกสภาวะสภาพที่แท้จริงดูเหตุภาพรวมและนโยบายต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ควรที่จะวางนโยบายชะลอ กรณีถ้าหากมีแนวโน้มภาวะฟองสบู่แบงค์ชาติรวมทั้งองค์กรต่างๆ ต้องรัดเข็มขัดเรื่องวินัยทางการเงิน
  ยุคนี้เศรษฐกิจฟองสบู่เราระวังกันมากเพราะถ้าหากเกิดขึ้นสะเทือนหนัก ประเทศไทยเจอหนักที่สุดครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่ฟองสบู่แตก ผลข้างเคียงคือค่าเงินบาทที่ร่วงลงมาจาก 1 ดอลลาร์แลกได้ 25 บาท กลายเป็น 57 บาท ธุรกิจน้อยใหญ่ล้มระเนระนาด ไฟแนนซ์ปิดตัวลงกว่า 50 แห่ง สหรัฐอเมริกาก็เคยเกิดฟองสบู่เมื่อตอนที่อสังหาริมทรัพย์คุณภาพต่ำเกิดปัญหาแบงค์ล้ม ต้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยไว้สะเทือนทั้งประเทศและสะเทือนไปทั่วโลก
  ช่วงนี้มีข่าวลือสะพัดออกมามากเหลือเกินเกี่ยวกับเศรษฐกิจฟองสบู่หรือที่เราเรียกกันว่าฟองสบู่แตกรวมถึงต้มยำกุ้งหลายคนทั้งชาวบ้าน คนทำงาน และนักธุรกิจ นักลงทุนต่างหวาดหวั่นกับประเด็นนี้มากเพราะหากเกิดขึ้นมันกระทบทุกด้านอย่างแน่นอนดังนั้นทุกคนคงเก็บเงินไว้อย่างเดียวไม่กล้าใช้จ่ายเนื่องจากเตรียมความพร้อมรับมือ อย่างไรก็ตามก็ภาวนาและเอาใจช่วยรัฐบาลโดยเฉพาะฝ่ายเศรษฐกิจให้ทำงานกันอย่างเต็มที่อย่าให้ซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี 2540 อีกเลย..