ชม.วางแผนกระตุ้นท่องเที่ยว ดึงคนแอ่วช่วงไฮซีซั่นทะลัก!

0
307

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้หน่วยงานท่องเที่ยวประชุมวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างเป็นระบบด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เผย สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วง High Seasonจังหวัดเชียงใหม่ เดือน ตุลาคม 2562
สูงกว่า 1,000,000 คน ขณะที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เขต 1 ภาคเหนือ พยายามหามาตรการต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ เชิญประชุมภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อวางแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นระบบ มีการทำเป็นปฏิทินท่องเที่ยวของทั้งจังหวัดตลอดทั้งปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและวางแผนในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น พร้อมทั้งให้สำรวจจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวในทุกมิติ สถานที่พักของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบต่อไป
​ ด้าน นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นช่วงของการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มมีสภาพอากาศเย็นเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่พื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่และในพื้นที่ท่องเที่ยวรอบนอก อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง และม่อนแจ่มเป็นต้น โดยในเดือน ตุลาคม 2562 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จำนวน 1,049,677 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา
โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 787,408 คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 243,406 คน รายได้ที่เข้ามาในปีนี้
มีจำนวน 10,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 614.43 ล้านบาท นอกจากนี้กิจกรรมในช่วง High Season ยังมีหน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ อาทิ งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 30 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้ง 44 และงานฤดูหนาว งานโอทอปของดีเมืองเชียงใหม่ และงานอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเข้าเยี่ยมชม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศเย็นสบายที่จังหวัดเชียงใหม่
ขณะที่​นายดำรง องอาจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เขต 1 ภาคเหนือ กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ว่า นักท่องเที่ยวยังชื่นชอบจังหวัดเชียงใหม่ และมีสายการบินตรง ทำให้สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในช่วง High Season จังหวัดเชียงใหม่มักประสบปัญหาเรื่องหมอกควัน ซึ่งตนเองและภาคีเครือข่ายกำลังวางแผนในการลดปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นกังวลในเรื่องนี้มากนัก แต่เนื่องจากมีการแข่งขันจากประเทศอื่น เช่น เวียดนาม ซึ่งภาคธุรกิจพยายามหา
มาตรการต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่วางแผนไว้คือการทำกิจกรรมสร้างน้ำ สร้างป่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาหลังช่วง High Season ได้พบความเขียวสดใสของธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ให้หน่วยงานด้านท่องเที่ยวหารือเครือข่าย สร้างมาตรฐานท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

   ​       ​