ภาคเอกชนหารือแนวทางใช้จักรยาน สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในเขตเมืองเชียงใหม่

0
312

ภาคเอกชนหารือแนวทางใช้จักรยาน
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในเขตเมืองเชียงใหม่
ผู้แทนบริษัท เอนี่วิล เข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแนวทางการใช้จักรยานและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
Mr. Htay Aung ผู้แทนบริษัท เอนี่วิล จำกัด แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการใช้จักรยานและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะเป็นการตอบสนองและสนับสนุนการเดินทางในพื้นที่เขตเมืองของประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้บริษัท เอนี่วิล จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการเดินทางในพื้นที่เขตเมือง ทั้งในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้นำเสนอแนวทางการให้บริการจักรยานและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการค้นหาจุดจอดรถจักรยานและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อตอบสนองและสนับสนุนการเดินทางในพื้นที่เขตเมืองของประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการหารือครั้งนี้ พบว่ามีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หารือในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อความชัดเจนถูกต้องก่อนที่มีการดำเนินการขั้นต่อไป