โปลิฯ ปลื้มคว้า 13 ทอง! แข่งทักษะระดับอาชีวะฯ

0
282

เผยผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ส่งนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสามารถคว้ารางวัลมาครองได้หลายรายการ ได้แก่ เหรียญรางวัล 13 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ในระดับภาค 9 รายการต่อไป
สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานในระดับภาค 9 รายการ ได้แก่ ประเภททักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 1.ทักษะงานจักรยานยนต์ 2.ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 3.ทักษะงานปูน 4.ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภททักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1.ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 2.ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภททักษะพื้นฐาน 1.การประกวดวงดนตรีสากล 2.การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย และ3.การประกวดพูดในที่สาธารณะภาษาอังกฤษ


1...........พัฒนากศน.ฯ.............นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวิชาการนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน