“ท่าช้าง คาเฟ่”มอบโลงเย็นให้วัด ที่ยังขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้

0
655

“ท่าช้าง คาเฟ่”มอบโลงเย็นให้วัด
ที่ยังขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้
หลังจากที่ท่าช้าง คาเฟ่ และ ฮอมบาร์ จัดงาน Halloween Wet Party จับผีถ่วงน้ำ ครั้งที่ 2 เมื่อค่ำคืนวันที่ 30 และ31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา และเก็บรายได้จากการขายบัตรส่วนหนึ่งจะนำไปไปซื้อ “โลงเย็น ” เพื่อมอบให้กับวัดที่ยังขาดแคลนและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โดยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ได้บริจาคโลงเย็นให้กับวัดกู่เต้า จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าอาวาสวัดกู่เต้าเห็นสมควรนำไปให้กับวัดที่ยังขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้ต่อไป