0
270

ต้อนรับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ครู และนักเรียนร่วมกันจัดพิธีต้อนรับนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คนใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่