อรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบป้ายผู้สนับสนุนเทศกาลโคม

0
794

มอบป้ายผู้สนับสนุนเทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ให้กับ วรรณี ลิทองกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด รับมอบป้ายผู้สนับสนุนเทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ณ บริเวณลานหนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่