วันพยาบาลแห่งชาติ

0
270

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ “การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ณ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค