รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เขตเชียงใหม่ นำประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 10

0
371

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 10 โดยมี ผู้แทนมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น และ ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมพลบดี 3 ( ชมเมือง ) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ