เพราะลมหายใจของเด็ก คือลมหายใจของสังคม “ชาร์ป ไทย” เดินหน้ามอบเครื่องฟอกอากาศ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์ในเชียงใหม่

0
576

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ 8 โรงเรียน 2สถานสงเคราะห์เด็ก ภายใต้โครงการ “Write to Breathe”ที่ได้มอบพื้นที่ให้เด็กเชียงใหม่ ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5อยู่บ่อยครั้งเป็นตัวแทนเด็กไทยได้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหามลภาวะภายใต้หัวข้อ “I have right to breathe”มุ่งหวังได้เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะส่งให้เสียงของเด็กดังถึงผู้ใหญ่ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับด้วย

จังหวัดเชียงใหม่ เคยรั้งอันดับ 1ของเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับบนเว็บไซต์ AirVisualทั้งยังมีสภาพอากาศที่วิกฤตอยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ”อยู่หลายครั้งจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัดผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ติดตั้งในเครื่องฟอกอากาศและผลิตภัณฑ์ชาร์ปอื่นๆ ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5ที่มีต่อประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายยังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะใช้ชีวิตท่ามกลางปัญหาฝุ่นมลพิษนี้ได้อย่างปกติ จึงได้ริเริ่มโครงการ “Write to Breathe”

ซึ่งนอกจากการมอบเครื่องฟอกอากาศยังได้สร้างพื้นที่ให้เด็กได้ “Write” คือการเขียนในสิ่งที่เขาควรได้รับนั่นคือ“Right” ที่แปลว่าสิทธิ์ ซึ่งในที่นี้หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับมิใช่เพียงสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา สิทธิในการได้รับการคุ้มครองแต่อีกสิทธิ์ที่สำคัญและไม่สามารถละเลยได้ก็คือสิทธิในการได้อยู่ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และได้หายใจอย่างเต็มปอด

คุณมณีนภา ดวงดารา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการ “Write to Breathe” กล่าวว่า “ด้วยแนวคิดที่ว่า“เด็กไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอากาศบริสุทธิ์” เพราะลมหายใจของเด็กคือลมหายใจของประเทศ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัดจึงตั้งมั่นที่จะมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับเด็กไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติโดยได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการลงพื้นที่บริจาคในครั้งนี้เนื่องจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตฝุ่น PM 2.5อย่างร้ายแรง จนบางครั้งเด็ก ๆ ต้องหยุดเรียนหรือไม่สามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างปกติการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เด็ก ๆสามารถหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายได้อย่างปกติจึงเป็นโครงการที่ ชาร์ป ไทย มีความภาคภูมิใจและคาดหวังว่าเครื่องฟอกอากาศที่บริจาคในครั้งนี้จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อโอกาสให้เด็ก ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถนั่งเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีความสุขหรือแม้แต่สามารถที่จะทำกิจกรรมที่เสริมพัฒนาการต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่”

คุณมณีนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม โครงการ “Write to Breathe” เป็นเพียง 1 ในวิธีเยียวยา เพื่อให้เด็ก ๆสามารถเรียนหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์โดยการทำงานของเครื่องฟอกอากาศเท่านั้น การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่เผชิญอยู่มาเป็นระยะเวลานานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรักษาอากาศให้บริสุทธิ์อย่างยั่งยืน เพื่อที่เด็ก ๆซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติจะสามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงได้รวมถึงชาร์ปเองก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพอากาศอย่างไม่หยุดยั้งต่อยอดจากโครงการ “Write to Breathe”สู่โครงการที่ร่วมมือพัฒนาคุณภาพกรุงเทพที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คนไทยต่อไป”

โดยในครั้งนี้ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ได้มอบเครื่องฟอกอากาศทั้งสิ้น40 เครื่อง มูลค่ากว่า 559,600 บาท ให้แก่ โรงเรียนสันกำแพง,โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่, โรงเรียนพุทธิโสภณ, โรงเรียนบ้านสันกำแพง,โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา), โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์,
โรงเรียนวัดดอนจั่น, โรงเรียนวัดสวนดอก,สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดดอนจั่น เชียงใหม่และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเวียงพิงค์


พร้อมทั้งมีเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับ“ผลกระทบจากมลพิษเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก” โดยรศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุลหัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างดี