สโมสรไลอ้อน ร่วมม.กีฬาแห่งชาติ หารือกิจกรรม กีฬารณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนร.ยากจน เพื่อสังคม

0
332

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ คำดารา คุณกรุณา ยุวศิลป์ พร้อมด้วย ดร.กัญจนา กลิ่นทอง กรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของสโมสรเข้าพบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาการจัดกิจกรรมทางด้านการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ และด้านการกีฬาในนักเรียนทีมีฐานะยากจน ในโอกาสนี้ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับทางสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ คำดารา เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของสโมสร ณ ห้องรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่