กรีนบัส ฉลองก้าวสู่ปีที่ 55 มุ่งเน้นพัฒนาชุมชนนำพนักงานร่วมทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่สถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่ 3 และ วัด-โรงเรียนแม่คาว

0
617

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เหล่าคณะผู้บริหารและพนักงานชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (กรีนบัส) ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 55 ปีในการก่อตั้งบริษัท และได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ “Greenbus Green Destination 55 ปี กรีนบัส เพื่อชุมชน” ในช่วงสายของวันเดียวกัน นำทีมโดยคณะผู้บริหารและพนักงานกรีนบัส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดให้แก่ชุมชน ณ สถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่ 3 และ วัด-โรงเรียนแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นางกัลยาณี ทองคำคูณ กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการขนส่งและการเดินทาง ได้กล่าวว่า “เนื่องจากกระแสของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมโลกปัจจุบันองค์กรธุรกิจ จึงมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับแนวความคิดที่ว่าผลสำเร็จทางธุรกิจ ไม่สามารถวัดได้จากเพียงแค่ผลประกอบการ แต่องค์กรธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต้องสามารถตอบสนองความคาดหวังของสังคมที่มี ต่อองค์กรนั้นๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องใส่ใจ และพัฒนาธุรกิจของตนเองบนพื้นฐานดังกล่าว เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อใจซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจกับชุมชนและสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและพัฒนาเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

โดยในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. สถานีตำรวจ 1 กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว 2 จังหวัดเชียงใหม่

2.  สถานีตำรวจภูธร แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

3. สถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่ 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

4. ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนแม่คาว