มท.ออกคำสั่งด่วน ให้ “ณรงค์ศักดิ์” เป็นแม่ทัพบัญชาการหน้าถ้ำขุนน้ำนางนอน จนกว่าเสร็จภารกิจ

0
3950

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 13 รายเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงรายได้มีคำสั่งที่ 5127/2561 ลงวันที่ 24 มิถุนายน ตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน เป็นต้นไปนั้น

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูญหาย บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จ.เชียงรายเฉพาะภารกิจอำนวยการและบริหารจัดการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2561 เป็นต้นไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561