มอบแนวทาง

0
261

นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ มอบแนวทางในการดำเนินงานโดยเน้นเรื่องการเฝ้าระวัง ภัยแล้ง ในปีนี้ โดยให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำต้นทุน ในการทำการเกษตรของเกษตรกร ให้เพียงพอต่อความต้องการ ในฤดูแล้งที่ใกล้จะมาถึงนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่.