ฝนหลวง

0
256

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระชนนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562 ในการนี้นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีฯด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ วันที่  14 พฤศจิกายน  ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ณ  ห้องราชพฤกษ์  อาคารนิทรรศการ 1  อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน 2562.