มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

0
290

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นธี สุรีย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ น.ส.พุธิตา ระบิน และ น.ส.ภทรพรรณ มาลีเดช นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการตอบปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน