จัดงาน “หอการค้าแฟร์” กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

0
378

หอการค้าไทยจัดงาน “หอการค้าแฟร์” ที่จังหวัดเชียงใหม่ คาดจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 170,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย เป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 86 มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยร่วมกับภาครัฐบาลในการวางแผน และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมา หอการค้าไทยได้แสดงบทบาทผ่านกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก โดยนโยบายหลักด้านหนึ่งของหอการค้าไทย คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจไทย ซึ่งการจัดงาน “หอการค้าแฟร์” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบโจทย์ดังกล่าว และถือเป็นความตั้งใจของหอการค้าไทยที่ต้องการยกระดับงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคผ่าน “แบรนด์ TCC Fair” โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับหอการค้าแฟร์ครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2562 โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 10 วัน จะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 170,000 คน ยอดขายสะพัดภายในงานกว่า 1,300 ล้านบาท จากปีที่แล้วยอดรวมกว่า 1,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ หอการค้าไทย ได้จัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อและนำเข้าจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา และกลุ่มธุรกิจ Modern Trade ชั้นนำของไทยกว่า 7 แห่ง และในปีนี้ ทาง CP ALL ได้จัดกิจกรรม “วันแห่งโอกาสดีที่ซีพี ออลล์ สัญจร ณ เชียงใหม่” ภายในงานหอการค้าแฟร์ เพื่อมอบโอกาสสำคัญต่างๆ สำหรับชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา การสร้างอาชีพ และการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับ 7-Eleven เป็นต้น

อีกทั้ง หอการค้าไทย ยังได้จัดกิจกรรมจับสลากชิงโชคลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYATA Yaris เพื่อสร้างสีสัน กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และมอบโชคให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมงานฯ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดงานหอการค้าแฟร์ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในภูมิภาค กระจายรายได้ ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ “งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อผู้บริโภค” ซึ่งหอการค้าไทย ได้ผนึกกำลังของผู้ประกอบการชั้นนำของไทยจากส่วนกลาง ทั้งจากบริษัทของคณะกรรมการ สมาชิก ผู้ประกอบการต่าง ๆ และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในภูมิภาค ในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยว และบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในระดับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่สำคัญและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

นายจุรินทร์ กล่าวเสริมว่า แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายทั้งจากปัจจัยภายนอกประเทศและภายในประเทศ แต่การบริโภคจากภาคประชาชน รวมทั้ง การลงทุนภาคเอกชนยังเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวเป็นบวกได้ นอกจากจะต้องการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค กระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการหนุนเศรษฐกิจ อีกด้วย

“การจัดงานหอการค้าแฟร์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่คนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ของมหกรรมสินค้าคุณภาพดีที่ได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการชั้นนำ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อม ๆ กับงานหอการค้าแฟร์” นายจุรินทร์ กล่าว