เครือข่ายหนี้สินชาวนาฯ ยื่นหนังสือขอรัฐฯ แก้ไข พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร.

0
528

เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (เชียงใหม่) บุกศาลากลางเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร.

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เครื่อข่ายหนี้สินชาวไทยจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 200 คน นำโดยนายสิทธัต วงค์ปั่น ประธานเครือข่ายหนร้สินชาวนาจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยผ่านนายวุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขร่าง พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้เข้าสู่กระบวนการตรากฎหมาย เนื่องจากเครือข่ายสมาชิกผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาประสบปัญหาความเดือดร้อนในการกู้เงินของชาวนามาเป็นเวลานานมากแล้ว ประกอบกับชาวนาเองก็ต้องมีรายจ่ายทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าแรงงาน ขณะเดียวกันซึ่งถึงฤดูทำนาของเกษตรกรอีกรอบแล้ว จึงขอให้รัฐบาลช่วยดำเนินการเร่งให้ พรบ.ดังกล่าวให้ผ่านโดยเร็วที่สุดเพื่อเกษตรกรจะได้ขยับตัวได้

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือแล้วพร้อมกล่าวกับเกษตรกร ชาวนาที่มายื่นหนังสือว่าจะนำหนังสือเอกสารดังกล่าวจะส่งให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการเกษตรกรภายในเร็วนี้ หลังนั้นเกษตรกรชาวนาต่างแยกย้ายกันกลับ