เฮ! รับสัญชาติไทย

0
545

อนุมัติสัญชาติไทย 25 รายได้เฮ รับมอบบัตรประจำตัวประชาชนจาก อ.เชียงแสน ก่อนวันชาติไทย

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน และการแสดงปฏิญาณตนเป็นพลเมืองดี ครั้งที่3/2562 แก่ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย โดยมารับจริง 14 ราย แต่อีก 11 ราย อายุยังไม่ถึง 7 ปี จึงต้องรอถึงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยทางอำเภอเชียงแสนได้ให้ผู้ได้รับปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะประพฤติตนเป็นคนดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป พร้อมกันนี้ นายอำเภอเชียงแสน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐาน ในฐานะประชาชนพลเมืองไทย รวมถึงการปฏิบัติตน ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ได้เป็นประชากรไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการได้รับสัญชาติไทยครั้งนี้ ทำให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีความสุข ที่ได้รับสัญชาติไทย อย่างสมบูรณ์ก่อนวันชาติไทย 5 ธ.ค. 2562 ที่จะถึงนี้