เมืองแม่ฮ่องสอนกฎหมายเข้ม! ตลาดปลอดบุหรี่-เคมีฆ่าแมลง

0
471

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ออกมาเตือนห้ามสูบบุหรี่และฉีดยาฆ่าแมลงในตลาดสด ฝ่าฝืนโทษแรงขู่จับปรับจริง

นายธวัชชัย วงศ์วาณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในตลาดสด ว่ามักจะมีผู้ประกอบการค้าขาย และผู้ไปจับจ่ายซื้อหาสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทำการฝ่าฝืนสูบบุหรี่และฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในตลาดสดให้เห็นอยู่เป็นประจำ  ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ตาม ถือว่ามีความผิด เพราะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ตามข้อ 4 ให้สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่น ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดถนนคนเดิน  ฯลฯ และมาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท

ในส่วนของ การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงภายในตลาดสด จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากกลิ่น และสารเคมีตกค้างเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ทั้งทางปาก ผิวหนัง และการสูดดม จะมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อหดตัวเป็นหย่อมๆ แน่นหน้าอก อาเจียน ท้องเดิน ตาพร่า น้ำลายออกมากกว่าปกติ

ดังนั้นทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ขาย รวมถึงผู้มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้ามีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดและขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในช่วงเวลากลางวัน โดยให้ทำการฉีดพ่นได้หลังตลาดปิดหรือช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น