กิจกรรมสนุกคลุกสวน ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ มช.

0
787

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม ชวนพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกน้อยไปเรียนรู้ธรรมชาติ เปิดโลกกว้างให้เด็กๆ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เล่นสนุกคลุกคลีกับของเล่นธรรมชาติในพื้นที่สวนร่มรื่นริมน้ำ ไปกับกิจกรรม “สนุกคลุกสวน” (Nature-based Playground) ที่บอกเล่าเรื่องราวธรรมชาติ ด้วยจังหวะของฤดูกาล ที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบของธาตุทั้งสี่ ผ่านการเล่นอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพื่อบ่มเพาะความรักในธรรมชาติ การเล่นในพื้นที่ธรรมชาติด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงเด็กกับธรรมชาติ ให้เกิดความรัก ความผูกพัน และเข้าใจธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น

โดยประกอบด้วยกิจกรรมใหญ่ 3 กิจกรรมได้แก่ 1) กิจกรรมสนุกคลุกสวน (Nature-based Playground) สำหรับเด็ก 3-12 ปี และพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เด็กๆ ได้เล่นสนุกคลุกคลีกับธรรมชาติในสวนเด็กเล่น กิจกรรมประกอบด้วย ชวนเด็กสร้างสวนเด็กเล่น, Nature Plays & Nature Games, Storytelling นิทานใต้ร่มไม้, Nature Arts & Crafts (จัดวันเสาร์ เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. รวมทั้งหมด 9 ครั้ง)

2) กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ (Nature Play & Learn) สำหรับเด็ก 7-12 ปี ได้เรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติ ผ่านการเล่นอย่างเป็นธรรมชาติ กิจกรรมประกอบด้วย Nature Play, Nature Learn (จัดวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562, 7 มีนาคม 2563 และ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง)

3) Workshopเล่าเรื่องให้ลูกรักษ์โลก (Storytelling in Nature Workshop) สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง ให้สองมือของพ่อแม่สร้างสรรค์ของเล่นและกล่อมเกลาเล่าเรื่องให้ลูกรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมประกอบด้วย การทำหุ่นนิทาน ของเล่น DIY และชวนแต่งนิทานเสริม EQ (จัดวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562, 7 มีนาคม 2563 และ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง)

ค่าลงทะเบียน

  • เด็ก คนละ 300 บาท/กิจกรรม
  • ผู้ใหญ่ คนละ 150 บาท/กิจกรรม (ช่วงเช้า) และ 300 บาท/กิจกรรม (ช่วงบ่าย) หมายเหตุ รวมอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม อาหารว่างและเครื่องดื่มแล้ว

โปรโมชั่น

  • เด็กสมัครร่วมกิจกรรมสนุกคลุกสวน (ช่วงเช้า) ครบ 9 ครั้ง เพียง 2,200 บาท/คน
  • ผู้ใหญ่สมัครกิจกรรม Workshop เล่าเรื่องให้ลูกรักษ์โลก ครบ 3 ครั้ง รับฟรี! นิทานทำมือ รวบรวมนิทานคลาสสิคสามฤดูกาล เล่าได้ทั้งปี ไม่มีเบื่อ

มุมกิจกรรมพื้นที่เล่นสำหรับเด็กในสวน

  • มุมของเล่นธรรมชาติ และมุมสร้างสวน
  • มุมหนังสือนิทาน และมุมศิลปะ มุมประดิดประดอย

กิจกรรมจัด ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ (ข้างสวนสัตว์เชียงใหม่)

สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/bSMAPqUcvp51saAMA

ติดตามรายละเอียดทาง https://www.facebook.com/DSNC.SciCMU/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-6116345