เปิดเทศกาลแห่งความสุข แอ่วม่วนใจ๋ เล่น ชม ช็อป ชิล สไตล์ Go Green ทั้งครอบครัวในงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 6

0
514

นายพลชม จันทร์อุไร ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลแห่งความสุข แอ่วม่วนใจ๋ เล่น ชม ชอบ ชิล สไตล์ Go Green ทั้งครอบครัวใน “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 6 ที่บริเวณโครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนห้วยไคร้-พระธาตุดอยตุง ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดทั้งประชาชนและชนเผ่าบนที่สูง เข้าร่วมในพิธีเปิดงานอย่างคับคั่ง

สำหรับบรรยากาศภายในพิธีเปิดเต็มไปด้วยความครึกครื้นจากการแสดงของชาวอาข่าในชุดวิถีชีวิต ที่แสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่น่าหลงใหล การรำนก รำโต พร้อมกับการรัวกองชัย ตีฆ้อง การปล่อยลูกโป่งจาก มาสคอตบนตัว “โต” ที่สูงกว่า 9 เมตร เป็นสัญลักษณ์ว่าเทศกาลแห่งความสุข ความอบอุ่นร่มเย็นได้เริ่มขึ้นแล้ว ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย และดอกไม้เมืองหนาวที่บานสะพรั่งรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 6 ส่งมอบความสุข รับลมหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ ในธีม Family-Friendly Festival (แฟมิลี่-เฟรนด์ลี่ เฟสติวัล) เทศกาลของคนในครอบครัว กินเล่นชมช๊อปชิล บนถนนสายวัฒนธรรมที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนดอยตุงและพื้นที่ใกล้เคียงได้พัฒนาฝีมือและอาชีพของตนเองในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกให้น้อยที่สุด และเน้นการใช้ถุงผ้าตลอดทั้งงาน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 08:00 – 18:00 น (แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ วันที่ 4-10 ธันวาคม 2562, วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562, วันที่ 21 ธันวาคม 2562 – วันที่ 5 ธันวาคม 2563, และ วันที่ 11-12 มกราคม 2563) ณ บริเวณโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

โดย Concept ของงานและ Theme ในการจัดงานในปีนี้ คือ แฟมิลี่ เฟรนลี่ เฟสติวัล เทศกาล กิน เล่น ชม ช็อป ชิล ที่เน้นสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบครอบครัว ได้จัดกิจกรรมและสถานที่ให้ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของ ทุกเพศทุกวัยในครอบครัว ได้มาเที่ยวพักผ่อนและฉลองช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี

ที่สำคัญงานนี้ ยังเน้นเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึก นักท่องเที่ยวเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริงด้วยการช่วยกันแยกขยะและเพื่อการกำจัดที่ถูกวิธี เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้โครงการพัฒนาดอยตุง สามารถลดขยะที่ไปสู่บ่อฝังกลบจนเหลือเป็นศูนย์ให้ได้สำเร็จในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา รวมถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการชดเชยคาร์บอนเครดิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันได้อีกด้วย

คุณพลชม จันทร์อุไร ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า งานสีสันแห่งดอยตุง ได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งได้ผสมผสานในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ และความสามารถในการเป็นเจ้าของธุรกิจชุมชน ให้สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชนเผ่าจากรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นเวทีที่ให้ 6 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทลัวะ ลาหู่ และจีนยูนนาน ได้เผยแพร่วัฒนธรรมที่งดงามให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัส พร้อมด้วยสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนอีกด้วย