ถวายราชสดุดี

0
333

ถวายราชสดุดีโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” ซึ่งเป็นวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับ กองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง