ออกหน่วยรถพยาบาล

0
324

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมงานกีฬาสีของนักเรียนชาวญี่ปุ่น จัดโดยสมาคมชาวญี่ปุ่น The Athletic Meeting of Japanese Supplementary School โดยได้จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินระดับ Advance ให้กับผู้ที่ร่วมแข่งขัน และผู้ที่มาชมงานกิจกรรมงานกีฬาในครั้งนี้ เพื่อคอยดูแลสถานการณ์ และความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน ณ สนามกีฬา โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ