เรียนรู้นอกห้องเรียน

0
342

อ.ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร หัวหน้าสาขางานพาณิชยการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขางานการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การลงมือปฎิบัติ “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ณ พิพิธภัณฑ์ เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Lanna House Museum : Living Cultured Way of Life วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562