กุลบุตรชนเผ่าราษฎรบนพื้นที่สูงทั่วภาคเหนือ กราบขอขมาพระเดชพระคุณพระเทพโกศล

0
891

 

กุลบุตรชนเผ่าราษฎรบนพื้นที่สูงทั่วภาคเหนือ จำนวน 279 คน เข้ากราบขอขมาพระเดชพระคุณพระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทประจำปี 2561 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561